• Login (enter your user name) and Password
    Please Login. You are NOT Logged in.

    Quick Search:

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by pressing the [Quick Signup (New to StampAuctionNetwork)] button. Then Login.
 
Quick Navigation by Category 
Asia (144)   |  Canada (4)   |  France and French Colonies (196)   |  Germany and German Colonies (48)   |  Great Britain and British Commonwealth (107)   |  Portugal and Portuguese Colonies (18)   |  Topicals (208)   |  Worldwide (3478)   |  Worldwide Stamps and Covers (452)   | 
 

logo

Worldwide continued...

BOUDEWIJN BRIL continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1861 nh image1953/1966 Grote voorraad postfrisse zegels met vele honderden zegels in dik insteekalbum w.o. 1069A (8x), 1072 (7x), 1073 (2x), veldelen, plaatnrs., enkele variëteiten, enz., zeer mooi lot van specialist, zm (Zeer hoge cataloguswaarde) (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
Uitgifte 1950 - Leopold II Open kraag en Poortman
Lot Symbol Descrip Opening
1862 image"N° 832 ""1,75fr. Leopold open kraag"" op honderden briefvoorzijden met handstempels, zm/m" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
Uitgiften vanaf 1950......
Lot Symbol Descrip Opening
1863 Imperf. imageType N° 823 'Genootschap met Gr Brittannië' Proef van de goedgekeurde voltooide matrijs met waardecijfer, in diepdruk, in met donkergrijs op wit papier, met droogstempel en handtekening, zm (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1864 MK imageN° 838/40 'Sanatoria' op maximumkaarten, zm (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1865 MK imageN° 842/44 'Unesco' op maximumkaarten, zm (OBP €45) (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1866 nh image"N° 867-V2 'Koningin Elisabeth' (OBP) Zegel met variëteit ""punt onder 8"", zm (OBP €100)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1867 nh image"N° 867-V14 'Koningin Elisabeth' (Varibel) met ""vlekje op schouder en verticale lijnen op 8fr."", zm (OBP ++€42,50)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1868 MK imageN° 872/75 'Antiteringzegels' op maximumkaarten, zm (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1869 nh image"N° 898/99 ""Tweeluiken"", zm (OBP €320)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1870 nh image"N° 914A/B ""Verpleegster"", zm (OBP €320)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1871 nh image"N° 914A/B ""Postzegelboekjes met 8 zegels van Princes Joséphine-Charlotte ten voordele van het rampenfonds van het Belgisch Rode Kruis"", voorrang Frans en Nederlands, zm (OBP €320)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1872 image"N° 938/40 ""Monument Albert"" met mooie centrale stempels, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1873 nh image"N° 939-V1 Variëteit ""barst in brug"", samenhangend met type zegel en bladboord, zm (OBP €133)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1874 nh image"N° 941/42 ""Cijfer op heraldieke leeuw, preo"" in 3 panelen van 100, met randinscripties, zm (OBP €900)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1875 nh image"N° 944-V ""Breendonk II 4fr."" met ""donkere stip boven wachttoren"", zm (OBP €95)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1876 Imperf. image"Type n° 984 ""Lentevreugde 4fr. + 2fr."" proef van de matrijs in het grijs in klein velletje met handtekening van de graveur L. Janssens, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1877 nh image"N° 1005/7 ""1956 - Leopold III - open kraag"", volledige reeks tanding 11,5, zm (OBP €280)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1878 nh image"N° 1368b ""Heraldieke leeuw 25c. lichtgroen"", zm (OBP €275)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1879 nh image"N° 1368b ""Heraldieke leeuw 25c. lichtgroen"", zm (OBP €275)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1880 nh image"N° 1368b ""Heraldieke leeuw 25c. lichtgroen"" in blok van 4, prachtig, zm (OBP €1.100)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2022 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Mailing Address: 20 West Colony Place
Suite 120, Durham NC 27705
Back to Top of Page