• Login (enter your user name) and Password
    Please Login. You are NOT Logged in.

    Quick Search:

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by pressing the [Quick Signup (New to StampAuctionNetwork)] button. Then Login.
 
Quick Navigation by Category 
Asia (144)   |  Canada (4)   |  France and French Colonies (196)   |  Germany and German Colonies (48)   |  Great Britain and British Commonwealth (107)   |  Portugal and Portuguese Colonies (18)   |  Topicals (208)   |  Worldwide (3478)   |  Worldwide Stamps and Covers (452)   | 
 

logo

Worldwide continued...

Medaillons - Samenstellingen MEDAILLONS continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1281 Imperf. image"Samenstelling van 6 herdrukken door Renard met handtekening en nummer (in het grijs/potlood), ""1c."", ""10c."", ""20c."" en ""40c."", medaillon uitgifte en ""10c."" + ""20c."", ""1865-1866 uitgifte"", zm/m" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1282 Imperf. image"Samenstelling van 3 herdrukken door Renard ""1850 - medaillon"", ""10c."", ""20c."" en ""40c."", zm/m/ntz" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1283 Imperf. image"Samenstelling van 3 herdrukken door Renard ""1850 - medaillon"", ""10c."", ""20c."" en ""40c."" met handtekening en in drie kaders, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1284 c image10 brieven gefrankeerd met ongetande medaillons tussen n° 4 en 12, gemengde kwaliteit, maar verschillende volrandige zegels en betere kantoren, ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
Uitgifte 1865 - Leopold I
Lot Symbol Descrip Opening
1285 ng image"N° 19A ""30c. bisterbruin"", ongebruikt zonder gom, zeer fris exemplaar, zm (OBP €400)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1286 Imperf. image"Type N° 17 en 20 ""10c."" en ""40c."", herdrukken van de matrijs (uit de velletjes), zm/m/ntz (OBP +/-€100)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1287 Imperf. image"Type 18 ""20x. zwart"" in blok van 4 met bladboord, proef van de plaat, zonder gom, ongetand op glad wit papier, 2 zegels geplooid en 2 met *, m/ntz (STES 1179)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1288 Imperf. image"Jacques Wiener (tweede voorstel), niet aangenomen voorstel ""1c. rood op groen"", proef op wit papier, ongetand, zonder gom en met *, zm (STES 1217)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1289 Imperf. image"Proef van de matrijs van eerste voorstel door J. Dargent ""5c. zwart"" op wit karton papier, ongetand met scharnier, zm (STES 1228)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1290 Imperf. image"Proef van de matrijs van eerste voorstel door J. Dargent ""5c. blauw"" op wit karton papier, ongetand, met scharnier, zm (STES 1230)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1291 Imperf. image7 herdrukken door Renard van diverse waarden van de 1865-1966 uitgifte, alles met handtekening, zm/m (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
Uitgifte 1865 - Leopold I Gebruikt
Lot Symbol Descrip Opening
1292 c image"N° 17 op brief van Herbesthal, puntstempel 175 geschreven te Moresnet op 7 april 1867 naar Maastricht. Grenstarief van ""10c."", zeer zeldzaam, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1293 c image"N° 17A-Cu ""10c. grijs"", sterk verschoven tanding 15 op zeer mooie brief van St.-Nicolas naar Lièrre 26/6/1869, zm (OBP +€6,50)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1294 imageN° 17A + 23Aa op voorste van rouwbriefje naar Parijs, zeldzame mengfrankering, ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1295 c image"N° 18 met puntstempel en dubbelring ""Dinant 7 mai 68"" en wijkbusstempel AS in cirkel op mooi briefje naar Farciennes met aankomst dezelfde dag, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1296 c image"N° 18-Cu met dubbel en puntstempel 237 ""MARCHE"" naar Luik, zm/m/ntz" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1297 c image"N° 19 + 20 met puntstempel 374 ""VERVIERS"" naar Rome, m/ntz" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1298 image"N° 21a ""1fr. donkerviolet"" (Tanding 14 1/2 x 14) met zeldzame tint ""Rode Kool"", zm/m (OBP €620)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1299 image"N° 21A ""1fr. violet"", zm (OBP €110)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1300 imageSamenstelling N° 17 (19x) en 18 (314x) Merendeel op fragment, in insteekboek, ideaal voor puntstempels verzamelaars, ook diverse tinten, zm/m/ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2022 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Mailing Address: 20 West Colony Place
Suite 120, Durham NC 27705
Back to Top of Page