• Login (enter your user name) and Password
    Please Login. You are NOT Logged in.

    Quick Search:

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by pressing the [Quick Signup (New to StampAuctionNetwork)] button. Then Login.
 
Quick Navigation by Category 
Asia (144)   |  Canada (4)   |  France and French Colonies (196)   |  Germany and German Colonies (48)   |  Great Britain and British Commonwealth (107)   |  Portugal and Portuguese Colonies (18)   |  Topicals (208)   |  Worldwide (3478)   |  Worldwide Stamps and Covers (452)   | 
 

logo

Worldwide continued...

Medaillons - wmk. zonder kader 20 cent. Perceptie continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1181 c imageN° 7 plaat II (?) P.73-Luik naar Antwerpen met integrale bladboord links, zm/m/ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1182 c image"1853 N° 7 ""20c. blauw"", breed gerand op mooie brief van Habay La-Neuve, prachtig gest. P.52 naar Dolhain, 17/6/1853, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1183 c image"1854 N° 7 ""20c. blauw"", zeer goed gerand op mooie brief van P.120-Tournay (puntstempel) naar Gand 7/2/1854, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1184 c image"1854 N° 7 ""20c. blauw"", goed gerand, op mooie brief van P.135-Zelzaete naar Tournay 10/9/1854, zm" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1185 c image"1856 N° 7 ""20c. blauw"", 2 maal op brief van P.24-Bruxelles 10 balken naar Frankrijk, 27/8/1856 met affranchissement 24 insuffisant stempel, m/ntz " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1186 imageN° 7 (56x) Zeer mooie verzameling perceptiekantoren (56 verschillende) tussen P.2 en 15, alle zeer goed gerand en zeer goed leesbare stempels, met veel betere kantoren en diverse pracht ex., zm (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
Medaillons - wmk. zonder kader 20 cent. Distributie en speciale stempels
Lot Symbol Descrip Opening
1187 image"N° 7 ""20c. blauw"", rechtsboven nipt, maar intact en mooie centrale distributiestempel D.26-Hoogstraeten, zm (OBP €10 + COBA €20)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1188 c imageN° 7 in strip van 4 op brief van de 2° gewichtsklasse verstuurd van Mechelen aan de Maas, naar Brussel 18/8/1853, 3 zegels zijn beschadigd doch alle 4 met afst. P/D-136-Mechelen, zeer zeldzaam stuk, ex. Schurlinck, m/ntz (OBP +++€300) (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1189 c image"1857 N° 7 ""20c. blauw"", onderaan ingesneden op brief van P.130-Wavre naar Anvers Juillet 1857 met rode boîte rurale stempel P, m/ntz " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1190 c image"1858 N° 7 ""20c. blauw"" op zeer mooie brief van Verviers A-1 naar Tirlemont 10/8/1858, zeer goed gerande zegel met prachtstempel P.123-A1, prachtbriefje, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
Medaillons - wmk. zonder kader 40 cent. Perceptie
Lot Symbol Descrip Opening
1191 c image"N° 8A ""40c. karmijnrood"", zeer goed gerand op mooie brief van P.107-Manage naar Paris, 15/7/1858, zm (OBP €175 + COBA €15)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1192 c image"1854 N° 8 ""40c. karmijn"", bovenaan nipt, maar verder zeer goed gerand, op mooi briefje van P.29-Courtrai naar Paris 6/12/1854, zm/m (OBP €200 + COBA €5)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
Medaillons - zonder wmk. Ongebruikt
Lot Symbol Descrip Opening
1193 og image"N° 9b ""1c. groen"", mooi gerande frisse zegel, zm (OBP €625)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1194 ng imageN° 9 Zeer goed gerand zonder gom, enkele lichte sporen van gomkreukjes, zo niet zeer mooi, zm/m (OBP €175) (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1195 ng image"N° 9-Cu Volrandig (2 geburen), met curiositeit ""vlek naast het hoofd"", doch zegel lichtjes geschaafd in het woord ""postes"" boven het hoofd, ntz (OBP €185)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1196 nh/og image"N° 10A ""10c. bruin"", zéér mooi, regelmatig gerand, linker en rechter gebuur, originele gom, waarvan bovenaan klein stukje is afgesplinterd, op gom beschreven in potlood, luxe uitzicht!, zm (OBP €2.050)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1197 og image"N° 10a ""10c. bruin"", mooie regelmatige randen, rechts boven zéér licht roestig, uiterst licht scharnierspoor met fotoattest, zm (OBP €1.350)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1198 og/ng image"N° 11A ""20c. blauw"" zonder watermerk, mooi gerand, gom niet origineel en scharnierresten, m (OBP €2.050)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1199 og/ng image"N° 12 ""40c. vermiljoen"" op dun papier, mooie randjes en gedeeltelijk originele gom, onderaan in het midden op de rand vlekje, mooi aspect voor deze zeldzame zegel fotoattest A. Michaux, m/ntz (OBP €10.500)- zie foto kaft" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
Medaillons - zonder wmk. 1 cent. Algemeen
Lot Symbol Descrip Opening
1200 image"N° 9-Cu ""1c. groen"" in paar + kleine hoekbladboord, rechterzegel met curiositeit accordeonplooi in rechter bovenzijde, mooie centrale D.C. afst. Poperinghe, zm/m (OBP €325)" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2022 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Mailing Address: 20 West Colony Place
Suite 120, Durham NC 27705
Back to Top of Page