• Login (enter your user name) and Password
    Please Login. You are NOT Logged in.

    Quick Search:

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by pressing the [Quick Signup (New to StampAuctionNetwork)] button. Then Login.
 
Quick Navigation by Category 
Asia (144)   |  Canada (4)   |  France and French Colonies (196)   |  Germany and German Colonies (48)   |  Great Britain and British Commonwealth (107)   |  Portugal and Portuguese Colonies (18)   |  Topicals (208)   |  Worldwide (3478)   |  Worldwide Stamps and Covers (452)   | 
 

logo

Worldwide continued...

Tijdsdocumenten en voorlopers - Algemeen continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1001 c image"1844 Brief Bruxelles 30 janv 1844 naar London 2 fevr 1844, diverse portaanduidingen en ovale stempel ""Franco - Ostende"" in blauwe inkt, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1002 c image"1845 Voorloper met inhoud uit PALISEUL (distributie) 7.X. (1845) naar Bouillon met ""CA"" in rechthoek en geschrapte ""SR"" stempel, bijzonder, zm" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1003 c image1845 Voorloper met inhoud GAND 10 MAI 1845 naar Laerne via Wetteren op 11 MAI 1845, zm (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1004 c image"1845 Voorloper uit Waerschoot 23 december 1845, postbusletter G in cirkel, rode ""SR"" in kader, distributiestempel van Somergem 23 XII, dubbelringstempel van Gand op 24 dec 1845, portcijfer 2, bestemming Oostakker, zeer mooi, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1005 c image"1847 Voorloper (met inhoud) verstuurd uit ""Beau C"" (Kantoor C) van Brussel 8/9/1847 naar Gand, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1006 c image"1849 Voorloper met inhoud uit LA HULPE (handgeschreven in de brief), postbus ""T"" in cirkel dubbelringstempel Wavre 8 FRV 1849 naar Gand, zm" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1007 c image"1849 Mooi briefje (geen inhoud) met postbusletter ""N"" in cirkel en op versozijde een rode lijnstempel ""Après le dèpart"", dubbelcirkelstempel ""Lens 26 FEV 1849"" naar ""Mons 26 FEV 1849"", zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1008 c image"1849 Voorloper uit Berlaere op 18 nov 1849, postbusletter ""F"" in cirkel, portcijfer 2, bestemming Laerne via Zele op 19 nov 1849, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1009 c image1850 Handgeschreven overlijdensbericht van Koningin Louise Marie naar de Belgische Consul-generaal in (Egypte), verzonden uit Brussel op 18 octo 1850 en aankomst in Alexandrië (Egypte) op 1 nov., historisch document in perfecte staat, zm (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1010 c image"1852 Niet gefrankeerde brief met inhoud, geschreven en verstuurd uit Melreux met nota ""avec 1050 francs par expres"" naar Marché, geen post stempels, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1011 c image"1859 Niet gefrankeerde brieven, samenstelling van 8 brieven, w.o. een ""CHARGE"" brief uit Brussel in 1859, een brief naar Antwerpen in 1859 met ""IIIII"", portmerk in rood krijt, diverse stempels en bestemmingen, zm/m " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1012 c image"1859 Brief uit Leuze 3 juil 1859 naar Gand 1859, ingekaderde ""CHARGE"" en 3PP"" in parallelogram, stempels, versozijde gesloten met 5 lakzegels, bijzonder, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1013 c image"Betaalverzoek bij een pakket gericht aan ""Zijne Majesteit Koning I van België"" vanuit Duitsland, geweigerd omwille van dat toezenden zonder een voorafgaandelijke goedkeuring gebeurde door het Koninklijk Hof, portcijfer 42 en 12 op de voorzijde van deze (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1014 c imageMooie studieverzameling in 2 fardes met 20 brieven uit 18e eeuw en 23 uit de 19e eeuw, voornamelijk Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen, briefwisseling van en naar tal van kleine gemeenten, Franse departementsstempels, etc., zm (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1015 c image"Vijf voorlopers en één ontvangstbewijs, allen uit de 19e eeuw met Lokeren ""92"", Gand, Dendermonde, Sint-Niklaas, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
Tijdsdocumenten en voorlopers - Distributiekantoren
Lot Symbol Descrip Opening
1016 c image1843 Mooie brief uit Brugge op 4 juli 1843, op 5 juli 1843 naar Iseghem (distributiekantoor), zm (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
Tijdsdocumenten en voorlopers - Grenskantoren
Lot Symbol Descrip Opening
1017 c image"1817 Mooie voorloper met inhoud uit Barcelona op 27 september 1817 naar Brugge, portcijfer 15 in zwarte inkt en rode stempel op 2 lijnen ""Espagne par Perpignan"", zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
1018 c image1827 Mooie voorloper met inhoud, rode P.P.-Bruxelles op 27 augustus 1827 naar Marseille, diverse portmerken en op verso portaanduiding 70, zm (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
Tijdsdocumenten en voorlopers - Samenstellingen
Lot Symbol Descrip Opening
1019 c image"1819 + 1830 Twee mooie brieven uit Brussel in 1830 en 1819 naar Peruwelz en Neuf-Château, beiden met een verschillende mooie griffe ""na posttijd"", zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
Epauletten Ongebruikt
Lot Symbol Descrip Opening
1020 og image"N° 1d ""10c. sepiabruin"", mooi regelmatig gerand exemplaar, restant van plakker, maar fris van kleur met fotoattest P. Kaiser, zm (OBP €7.300)- zie foto kaft" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2022 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Mailing Address: 20 West Colony Place
Suite 120, Durham NC 27705
Back to Top of Page