• Login (enter your user name) and Password
    Please Login. You are NOT Logged in.

    Quick Search:

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by pressing the [Quick Signup (New to StampAuctionNetwork)] button. Then Login.
 
Quick Navigation by Category 
Asia (144)   |  Canada (4)   |  France and French Colonies (196)   |  Germany and German Colonies (48)   |  Great Britain and British Commonwealth (107)   |  Portugal and Portuguese Colonies (18)   |  Topicals (208)   |  Worldwide (3478)   |  Worldwide Stamps and Covers (452)   | 
 

logo

Worldwide continued...

Brieven continued...
Lot Symbol Descrip Opening
2341 c imageUitgelezen studielot met 25 mooie Belgische type brieven met betrekking tot W.O. II met mobilisatie, verbroken verbindingen, retour, ziekenhuizen, Sédichar, epuratie, bijzondere krijgsgevangenen brieven, zm/m (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2342 c image"1940 Gefrankeerde Canadese brief van Montreal 3/5/1940 naar Luik, met Engelse censuurstroken (censuur n° 70), verso ""Dead letter office inspection Service jun 12 1940"", Ottawa ontwaarding, prachtig, zm " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2343 c image"N° 674/89A ""Heraldieke leeuw met grote V"", samenstelling 90 poststukken met frankeringen van deze uitgifte, zm/m " (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2344 c image"1951 Aerogram van een Belgisch militair in de Koreaanse oorlog met Britse militaire stempel: ""Field Post Office 740 op 7 Apr. 51"" naar Melle lez Gand met interessante historische tekst met betrekking tot onrechtmatig gebruik van militair portvrijdom en (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2345 c image1953/1970 Vier boekjes van de Post (n° 129) met 200 akten van protest Schilde, w.o. Leopold open kraag, Poortman, Marchand en De Bast, zm/m/ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2346 c image32 diverse poststukken en postwaardestukken, diverse periodes, w.o. betere, zm/m (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2347 c imageSamenstelling 90-tal oude fiscale documenten, w.o. consulaire, waarbij Habsburgse rijk, Luxemburg, Denemarken, enz., m/ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2348 c imageAlle periodes, interessant gevarieerd lot, w.o. aangetekend en censuur, zm/m/ntz (Honderden stuks) (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2349 c imageUitgifte Van Acker - 10%, 480 stuks waarbij aangetekende en betere, zm/m/ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2350 c imageEnkele duizenden stuks, alle periodes, zm/m/ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2351 c image160 brieven met langstempels 1930/1975 +/-, w.o. veel briefvoorzijden, zm/m (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2352 c image"First public electronic mail connection samenstelling ""MCI mail - 1985"", FR (4x) en NL (5x), zm" (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2353 c imageSamenstelling 115 ontvangstkaarten (periode voor1950), deels met zegels en deels met fiscale zegels gefrankeerd, zm/m (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2354 c imageCommerciële documenten, postcheques, service des postes, lettre de voiture, enz., zm/m (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2355 c imageSamenstelling van 52 poststukken, alle periodes (PWST, brieven, telegrammen, spoorweg documenten, etc.) w.o. veel poststukken van W.O. I met diverse censuurmerken, zm/m/ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2356 c imageAangetekende brief met N° 30 en 32 op, verstuurd uit Courtrai 15/1/1860 ter stede, zm (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2357 c imageElström en Velghe, honderden brieven, waarbij aangetekende, reclamestempels, enz., zm/m/ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2358 c imageSamenstelling honderden oude facturen uit diverse periodes, m/ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2359 c imageRingklasseur met ca. 40 poststukken (1869/1905), w.o. enkele brieven gefrankeerd met OBP n° 30 doch voornamelijk ca. 30 inningsberichten gefrankeerd met n° 74 + wat varia, ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM
2360 c imageSamenstelling 314 brieven of kaarten(1920/60) + enkele latere periode, zm/m/ntz (Image)CLOSED
Closing..Jun-12, 04:00 AM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2022 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Mailing Address: 20 West Colony Place
Suite 120, Durham NC 27705
Back to Top of Page