• Login (enter your user name) and Password
    Please Login. You are NOT Logged in.

    Quick Search:

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by pressing the [Quick Signup (New to StampAuctionNetwork)] button. Then Login.
 
Quick Navigation by Category 
Asia (101)   |  Canada (10)   |  diversen in dozen (54)   |  France and French Colonies (20)   |  Germany and German Colonies (75)   |  Great Britain and British Commonwealth (131)   |  Italy, Italian States and Colonies (13)   |  Miscellaneous (2)   |  Nederland en O.G.D. (903)   |  omslagen (74)   |  Portugal and Portuguese Colonies (4)   |  Posthistorie (361)   |  United States (17)   |  verzamelingen in albums (75)   |  Worldwide Stamps and Covers (509)   | 
 

logo

Posthistorie continued...

POSTWAARDESTUKKEN continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1649 on cover imageParticulier bedrukte bk. T.I.B.O. TIB1, 5/7, 12 en 14/16, alle acht ongebruikte prachtkaarten (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1650 on cover imageParticulier bedrukte bk. T.I.B.O. TIB1 t/m TIB7, verzonden prachtkaarten van Groningen 15-6-1925 naar Amsterdam, TIB1 van 'sGravenhage 26-10-1925 naar Edam, met op az. interessante tekst van H.C. Milius m.b.t. onenigheid, zie NMPh mei en juni 1925 (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1651 on cover imageParticulier bedrukte bk. TIB6 met variëteit 'Verschoven rode bijdruk', ongebruikte prachtkaart (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1652 on cover imageParticulier bedrukte bk. Dorus Rijkers DR12 en DR13, allebei van Amsterdam C.S. 17-1-1926 resp. 16-1-1926 naar Zwolle in Kampen (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1653 on cover imageParticulier bedrukte bk. Jubilea Koningshuis JUB4 van Enkhuizen 17-5-1935 naar Castricum en JUB5 van Amsterdam C.S. 5-3-1926 lokaal verzonden (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1654 on cover imageParticulier bedrukte bk. Dorus Rijkers Proefmodel DR6, prachtkaart (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1655 on cover imageParticulier bedrukte bk. Watersnood Huygens proefmodel WAT 1, prachtkaart (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1656 on cover imageUnion-envelop UEN 1 van Arnhem 2 29-5-1895 naar Pössneck (D) 30-5. Een gelijke envelop met dezelfde afzender en geadresseerde is afgebeeld in de 'Kleine Geuzendam' op p.99 (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1657 on cover imageInternationale Antwoordcoupon G48 met variëteit 'Rood in dubbeldruk', ongebruikte prachtcoupon (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE
Lot Symbol Descrip Opening
1658 on cover VOC Belastingstempel. Mooie afdruk van het 6-Stuiverstempel met lauwerkrans (type als Van der Poel, afb. 90, p.230) op boedelrekening te Batavia 27-8-1777 en ondertekend door de weesmeesteren J. van Groenenbergen en J.F. Freese

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1659 on cover VOC Belastingstempel. Mooie afdruk van een groot 12-Stuiverstempel met lauwerkrans op machtiging (papier met watermerk) uit Souratte (VOC factorij in India) 6-9-1779 aan een koopman uit Amsterdam om soldij in ontvangst te nemen bij de VOC kamer te Enkhuizen, ondertekend door onderkoopman E.N. Wiardi

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1660 on cover VOC Belastingstempel. Preegafdruk van een groot 20-Rijksdaalderstempel met lauwerkrans en bovenaan sierlijk hoofdletter 'C' op machtiging (papier met watermerk) uit Cabo (Kaap) de Goede Hoop 1-1-1809 aan de persoon 'Philip Kraft, woonende in No. 4, bergstraat, 2 Wyk' om aldaar een 'Negotie Winkel' te mogen houden, ondertekend door de Coloniale Secretary, C. Bird

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
NEDERLANDS-INDIË - POSTSTUKKEN VANAF EMISSIE 1864
Lot Symbol Descrip Opening
1661 on cover image10 Cent nr. 1, prachtig gerande zegel, afgestempeld met Franco in kader, op grootste gedeelte van een decoratieve Chinese brief van Djokjokarta 2-9-1864 naar Samarang (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1662 on cover image10 Cent nr. 1, zeer fraaie zegel, afgestempeld met het foutieve FRANO in kader, op groot gedeelte van een decoratieve Chinese brief van Samarang 9-2-1867 naar Rembang. Dit fout gespelde stempel is beschreven door Beer van Dingstee (1935), hij kent het van Tagal, overgenomen door Wolff de Beer (WdB.55). Deze afdruk komt van Samarang. Opmerkelijk dat het halfrond-francostempel niet voor de zegel is gebruikt. Door ons nog niet eerder gezien. Ex Gray (Image)

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1663 on cover image10 Cent nr. 2 (prachtex.) en 50 cent nr. 15A (linksboven beschadigd) afgest. halfrond-franco Batavia 28-8-1870 (met opvallend elegant cijfer 7) op briefvoorzijde naar Amsterdam. Tarief sedert jan. 1870 60 cent per 15 gr. voor brieven naar Nederland via Marseille (NITAR 98). Ondanks bemerkingen een attractief stuk! (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1664 on cover image5 Cent nr. 8A (vrijwel prachtex.), 10 cent nr. 9A (2 fraaie ex.) en 50 cent nr. 15A (prachtex.) op envelop van PROBOLINGO 6-5-1872 via Soerabaija 7-5-1872 'per Engelsche mail via Brindisi' over Leicester 25-7-1872 naar Kidworth-Harcourt 25-7-1872, met op vz. tevens Brits portstempel '1.0½' (zie ook veiling 649, kavel 1571). Merkwaardig is dat beide bovenste zegels pas in Soerabaija zijn afgestempeld. Zijn de zegels daar pas opgeplakt en afgestempeld (het tarief bedroeg inderdaad 75 cent) zoals de vorige eigenaar meent (wie betaalt dan de 15 cent€), of heeft Probolingo verzuimd beide bovenste zegels af te stempelen en heeft het iets ten westen gelegen Soerabaija dat alsnog gedaan€ Ons slechts 3 brieven bekend met halfrond-franco PROBOLINGO, tevens de ons mooist bekende afdruk op de 50 cent. Ondanks wat bemerkingen een prachtig poststuk met bijzondere allure! Ex Gray (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1665 on cover image10 Cent nr. 9A luxe afgestempeld met puntstempel 23 op zeer fris couvert (az. deel klep ontbreekt) van Magelang 6-3-1874 (puntstempels ingevoerd op 1-1-1874) naar Bodjong te Samarang 7-3-1874 (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1666 on cover image10 Cent nr. 9 (beschadigd) op complete Chinese, iets verfomfaaide brief van TEMANGONG via Magelang 11-7-1876 naar Samarang 12-7-1876. Op az. superbe afdruk in rood van het naamstempel TEMANGONC (SvL 150) (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1667 on cover image10 Cent nr. 9C afgest. puntstempel 47 op env. G1 (linker rand iets omgevouwen) van Bodjonegoro 26-9-1878 (type R) aangetekend via Toeban 26-9 (type R) en Soerabaja 27-9 (type KR) naar Makasser. Stempel AANGETEEKEND in achthoekig kader. Naar ons idee heeft de geadresseerde op de vz. geschreven 'beant op d 14 Oct 1878' (= beantwoord op 14-10-1878) (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM
1668 on cover image10 Cent nr. 9F in prachtpaar, 2x afgestempeld met puntstempel 25, op zeer fris couvert van 10½ gr. van LAMONGAN via Grisee 6-5-1889 aangetekend (stempel R) naar Soerabaja 6-5. Luxe brief! (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Oct-12, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2022 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Mailing Address: 20 West Colony Place, Suite 120, Durham NC 27705
Back to Top of Page