• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Diversen in dozen continued...

OVERIGE LANDEN GEHELE WERELD continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1961 NED. NIEUW-GUINEA, postzegelverzameling, stempels w.o. vooroorlogs op losse zegels en veel knipsels, port, UNTEA, poststukken, landkaartenveloppen, mooi opgezette luchtpostverzameling, etc. in 2 albums, doosje en op bladen

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1962 NED.- INDIË POSTHISTORIE, ca. 600 poststukken ca. 1875-1949, merendeels voor 1910, met aardige verscheidenheid aan stempels, frankeringen, aangetekend, expresse, censuur, bestemmingen, etc.

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1963 INDONESIË, vele honderden poststukken w.o. postwissels, FDC´s, briefkaarten, brieven, frankeringen, stempels, etc.

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1964 NEDERLAND Kortebalkstempels, alfabetisch opgezet in 4 insteekboeken

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1965 NED.- INDIË POSTHISTORIE, vele honderden poststukken vanaf ca. 1845, deels op bladen opgezet en beschreven, met allerlei soorten stempels, aangetekend, luchtpost (incl. krantenartikelen), roodfrankeringen gedocumenteerd opgezet, kwitanties, tevens een partijtje adreskaarten uit Italië in Indonesië voorzien van portzegels. Kavel met veel aangenaam uitzoekplezier!

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1966 ISRAËL 1949-1999, meest postfrisse, meest Full Tab verzameling in 2 Kabe en 1 Lindner album verzameling

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1967 MOTIEF: Sport, o/*/** in 35 insteekboeken, meest moderne uitgiften buiten Europa met diverse aardige nrs. en blokken. Enorme aanschafwaarde!

Est. EUR 1,000

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1968 MOTIEF: Sport, o/*/** Gehele Wereld in 29 insteekboeken met aardig Japan, Franse Koloniën, Zuid Amerika met o.a. Paraguay blok 29 en 35 (-.-), Midden Oosten, etc., etc. Prachtkoop met ruim € 13.000 cataloguswaarde!

Est. EUR 1,500

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1969 WERELD, o/*/** in 22 dikke insteekboeken, wb. veel Thematisch materiaal, alsmede 5 albums met Fdc's in 3 verhuisdozen (uitsluitend voor afhalers!)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1970 NEDERLAND, ruim 380 poststukken ca. 1870-1960 in wat gevarieerde kwaliteit, ook diverse betere ex.

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1971 NEDERLAND POSTHISTORIE, ca. 150 gevarieerde poststukken w.o. iets Suriname met o.a. (enkel)frankeringen, stempels, aangetekend, waarde, beport, censuur, bestemmingen, 3 oude brieven van Batavia naar Nederland, etc.

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1972 imagePOSTHISTORIE, 142 Luchtpostbrieven, waarbij aardige exemplaren (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1973 PRENTBRIEFKAARTEN, ca. 460 verzonden, merendeels oude ex. w.o. van Brits-Indië, Ceylon, Duitsland, Egypte, Groot-Brittannië, Japan, etc. mogelijk ook aardig voor frankeringen en stempels

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1974 NEDERLAND POSTHISTORIE, Postwaardestukken, Brieven, Fdc's, etc., waarbij enkele aardige ex.

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1975 NED.- INDIË, ca. 180 poststukken 1945-1949 op beschreven op bladen w.o. veldpost, Australische veldpost in Indië, censuur, frankeringen, stempels, etc.

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1976 NED.- INDIË POSTHISTORIE, ca. 445 poststukken meest uit 1875-1940 waarbij aardige stempels, frankeringen, etc.

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1977 NEDERLAND en O.G.D., diversen w.o. roltanding, perfins Ned. en Ned.- Indië, gebruikte zegels waarvan veel met mooie stempels, postagentschappen, langebalkstempelstudie Medan, enkele poststukken Ned.- Indië, etc. in map en 4 insteekboeken

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1978 NEDERLAND, Fdc's vanaf 1952 in 5 albums, alsmede doos met doubletten

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1979 SPANJE 1852-1994, o/*/** verzameling in 4 Kabe albums, wb. betere nrs. en series, alsmede Italië 1863-1968, o/* in Schaubek album met o.a. 352/53 en 479/87

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1980 ENGELSE KOLONIËN in ZUIDELIJK AFRIKA ca.1880-2003, o/*/** verzameling in 7 insteekboeken

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page