• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Album - Nederland en O.G.D. continued...

O.G.D. continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1741 imageNED.- INDIË, P.A. DAUM EN HET ´BATAVIAASCH NIEUWSBLAD´. ZEER UITGEBREIDE, GOED GEDOCUMENTEERDE VERZAMELING VAN 188 BRIEFKAARTEN, PARTICULIER IN ROOD, ROODVIOLET OF ZWART BEDRUKT MET AAN DE VOORZIJDE O.A. DE NAAM VAN DE REDACTEUR, EN AAN DE ACHTERZIJDE BV. EEN BETALINGSHERINNERING, GELEVERDE GOEDEREN, ABONNEMENT, ADVERTENTIEKOSTEN, ETC. SOMS MET FISCAALZEGEL OF MUNT IN PREEGDRUK. TALRIJKE VERSCHILLENDE KAARTEN. ONDER DE KAARTEN BEVINDEN ZICH ZEER ZELDZAME EXEMPLAREN VAN DE EERSTE TWEE COURANTEN WAAR DAUM KORT REDACTEUR VAN WAS, ´DE LOCOMOTIEF´ EN ´HET INDISCH VADERLAND´, EN 2 AFGEKEURDE PROEFDRUKKEN. NAAST VERKLARENDE TEKST OOK ENKELE FOTO´S. AAN DEZE VERZAMELING IS RUIM 40 JAAR GEWERKT, EN NU EEN UNIEKE KANS DEZE VOORT TE ZETTEN! P.A. DAUM AND THE ´BATAVIAASCH NIEUWSBLAD´. VERY EXTENDED, WELL DOCUMENTED COLLECTION OF 188 POSTCARDS, PRIVATE PRINTED IN RED, RED VIOLET OR BLACK WITH IN FRONT AMONG OTHER TEXT THE NAME OF THE EDITOR, AND ON THE BACK E.G. A PAYMENT MEMORY, SUPPLIED GOODS, SUBSCRIPTION, ADVERTISING COSTS, ETC. SOMETIMES WITH TAX STAMP OR IMPRINTED FISCAL TAX. MANY DIFFERENT CARDS. UNDER THE POSTCARDS ARE VERY RARE COPIES OF THE FIRST TWO NEWSPAPERS WHERE DAUM WAS A SHORT EDITOR, 'DE LOCOMOTIEF' AND 'HET INDISCH NIEUWSBLAD´', AND 2 REJECTED PRINTING PROOFS. IN ADDITION TO STATEMENT TEXT ALSO A FEW PHOTOS. THIS COLLECTION WAS BUILT UP FOR OVER 40 YEARS, AND NOW A UNIQUE OPPORTUNITY TO CONTINUE THIS! (Image)

Get Market Data for [Netherlands Collection]

Est. EUR 5,000

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1742 imageNED.- INDIË 1864-1948, hoofdzakelijk gebruikte op hoofdnummers complete en kwalitatief zeer mooie collectie met o.a. Jaarbeurs Bandoeng gebruikt, Van Konijnenburg w.o. echt gebruikte 20 en 25c, 333f op briefstukje uit Sepandjang, Luchtpost, Port w.o. 1/4 (P1 luxe ex. met tandingvariëteit), Dienst, Brandkast ongebruikt, wat variëteiten en poststukken, en met als extra bladen met tussen nrs. 3-322 tandingen w.o. gecombineerd, kleurnuances, perfins, souvenirboekje UPU-congres 1939 (zonder zegels), etc. in Leuchtturm album (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1743 imageNED.- INDIË 1870-1949, verzameling o/* met wat betere nrs. incl. luchtpost, port, NNG met UNTEA* in klemband (Image)

Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1744 imageNEDERLANDS INDIË 1870-1962, merendeels gebruikte verzameling in Davo album met goed materiaal o.a. 1/2, 149/59, 160/66, 260 *, 280, 287 *, 289, Port 1/4, Brandkast 1/7 *, etc., tevens Nieuw Guinea (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1745 imageNEDERLANDS INDIË 1915-1949, o/*/** verzameling in insteekboek met div. aardige nummers, plaatfouten, zegels en blokken met velrand en tussenstrook, 304/16 met doorboring en opdruk SPecimen, etc. (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1746 imageNED.- INDIË LUCHTPOST, ca. 60 binnenlandse (1923-1940) en ca. 200 buitenlandse (1927-1938) eerste of bijzondere vluchten, w.o. met mooie frankeringen, aangetekend, bestemmingen (meest Nederland), Uiverramp, Olympiafahrt 1936, etc. in 3 Leuchtturm-albums (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1747 imageJAPANESE OCCUPATION 1942-1945 of Java, Sumatra and BGO, single used and unused stamps showing a nice variety of overprints, including better ones, some in quantities and blocks, few on piece, some nice cancellations and almost 100 covers/cards (used/unused, some 60 from Java, most others from Sumatra including a few money orders and philatelically franked envelopes), all housed in a Leuchtturm album (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1748 imageJAPANESE OCCUPATION, Safe album with ca. 60 used and unused postal stationery from Java and Sumatra, including a card with cds GAJAM (on the island of Sapoedi, rare!), and also 2 USA airmail from Dutch New Guinea and a cover from Merauke franked with 3d Australia showing the very rare Swan and Boomerang cancel 20 JUN 1943 from the Postal Station AP1, the Merauke General Hospital (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1749 imageJAPANESE OCCUPATION, several hundred mostly used stamps, mainly BGO, including some better stamps, some on piece, few nice pmks, in stock book (Image)

Get Market Data for [Netherlands Collection]

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1750 imageJAPANESE OCCUPATION & REPUBLIK INDONESIA 1945-1949, Definitive issues, General Printings, several common overprints, rare overprints on Malayan stamps, some Burma, few used in Hong Kong, few covers, all mostly unused in blocks, part of sheets of complete sheets, some varieties (inverted overprint, mis perforation, proofs with shifted print, etc. in stock book. Interesting! (Image)

Get Market Data for [Netherlands Collection]

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1751 imageJAPANESE OCCUPATION & REPUBLIK INDONESIA 1945-1949, Definitive issues, General Printings, several common overprints, Vienna Printings, all mostly unused in blocks or part of sheets, some singles, etc. but could be interesting study material though (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1752 imageJAPANESE OCCUPATION & REPUBLIK INDONESIA 1945-1949, modest collection of single unused or used stamps showing a nice variety of overprints, definitive issues, etc. in 3 stock books (Image)

Get Market Data for [Netherlands Collection]

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1753 imageJAPANESE OCCUPATION & REPUBLIK INDONESIA 1945-1949, small collection with some proofs, varieties, printed on both sides, postcards (Image)

Get Market Data for [Netherlands Collection]

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1754 imageJAPANESE OCCUPATION & REPUBLIK INDONESIA 1945-1949, used and unused Definitive issues, General Printings, a nice variety of black and violet overprints of Sumatra and BGO, includiung Republik, commemorative cachets, some covers, etc. in small stock book (Image)

Get Market Data for [Netherlands Collection]

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1755 imageREPUBLIK INDONESIA 1945-1949, JAVA, nice collection of used and unused stamps of provisional and general issues including some nice varieties, overprints, proofs, misprints, sheets and part of sheets, and over 85 postcards/covers, housed in a Leuchtturm album (Image)

Get Market Data for [Netherlands Collection]

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1756 imageREPUBLIK INDONESIA 1945-1949, SUMATRA, interesting collection of used and unused stamps of regional issues, provisional issues related to the introduction of a new currency and general issues, a wide range of overprints, some nice varieties, misperforations, stamps in quantities including part of sheets, commemorative cancellations, and over 30 postcards/covers (some philatelic), housed in a Leuchtturm album (Image)

Get Market Data for [Netherlands Collection]

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1757 imageINDONESIË 1943-1980, */** verzameling in Davo album met o.a. 351/61, 383/88, Ris en Riau (keur AVPI), alsmede Japanse Bezetting JJ 1/14, JS 1/12, JB 1/11. Mooie koop met veel postfris materiaal (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1758 imageINDONESIË 1945-2000, */** in dik insteekboek (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1759 imageINDONESIË 1948-2010, zeer uitgebreide, gespecialiseerde ongebruikte doch hoofdzakelijk postfrisse verzameling incl. RIS en RIAU doch daarnaast met talrijke extra´s w.o. tevens ongetande series (jaren ´50-´60, proeven of onafgewerkt), zegels met velrand of tussenstrook, gutter-pairs, samenhang en keerdrukken, veldelen, plaatfouten, (souvenir)blocs en velletjes, ook met zegels en alle mogelijke combinaties daaruit, niet gescheiden blocs, papierverschillen, kleurvariëteiten, ontbrekende kleuren, tandingvariëteiten, drukuitschot, postzegelboekjes en combinaties daaruit, variëteiten, port w.o. met kopstaande opdruk, Bea PUS, automaatzegels, etc. Een zeer indrukwekkende verzameling zoals in deze vorm maar zelden wordt aangeboden en in prachtkwaliteit in 7 Leuchtturm-banden! (Image)

Est. EUR 1,000

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1760 imageINDONESIË 1949-1975, verzameling van ca. 170 poststukken w.o. zeepost(stempels), militair, marine, aangetekend, geadviseerd, postwissels en andere formulieren, RIS, RIAU, IBAR, noodportstempels, zegels in veldelen, zegels op knipsels, verzending naar Nederland v.v. niet toegelaten, vrijgegeven voor verzending naar het buitenland, censuur, ramppost, etc. w.o. zeldzame stukken, in 2 Biella-klembanden (Image)

Est. EUR 400

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page