• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Album - Nederland en O.G.D. continued...

O.G.D. continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1721 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, 6 insteekboeken met stempelverzameling op duizenden zegels, los en op knipsels (meest van formulieren), naast o.a. iets GR, KB, KBU, PV1 hoofdzakelijk langebalk, en dit type zeer interessant voor de talrijke subtypen en gebruiksdata, van A t/m W met veel mooie afstempelingen, ook van kleinere kantoren. Prachtig studie-object om uit te zoeken, te sorteren en vervolgens uit te breiden! (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1722 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, 62 betere poststukken w.o. voorfila, stempels, frankeringen (o.a. nr. 1 op Chinezenbrief), noodportstempels NP1 en NP2, aangetekend, expresse, censuur, bestemmingen, interneringspost uit de Japanse bezetting, etc. (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1723 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, 73 voorfila-brieven, merendeels volledige vouwbrieven veelal met verschillende stempels, meest naar Batavia maar ook diverse naar het buitenland, diverse portbedragen en portstempels van 90ct (WdB.73b), vrijwel zonder uitzondering in prachtkwaliteit! (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1724 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, ca. 105 betere poststukken ca. 1880-1940, afgestempeld met diverse stempels w.o. mooie en van schaarse kantoren (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1725 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, ca. 130 poststukken afgestempeld met naamstempels (langstempels) w.o. enige haltestempels, merendeels van verschillende kantoren waarbij diverse mooie en betere ex. (Image)

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1726 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, ca. 150 poststukken w.o. met routestempels, zeepost, spoorwegpostkantoren, dienststukken, aangetekend, valeur, beport, noodportstempels, administratieve stempels, etc. etc. alsmede diverse knipsels, in Leuchtturm-album (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1727 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, collectie puntstempels tussen 1-120 (een aantal nummers, w.o. de moeilijkste, ontbreken) op diverse emissies en waarden, waarbij van de grote kantoren verschillende typen zijn te onderscheiden, met veel mooie, volledige afdrukken, op nummer gesorteerd en op aparte wijze op uitvouwbare bladen beschreven, waarvan de meeste genoemde data verouderd (= inmiddels onjuist) zijn, in dikke Schaubek-klemband (Image)

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1728 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, diverse soorten stempels op losse zegels w.o. mooie en schaarse ex. (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1729 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, insteekboek met collectie langebalkstempels 1917-1942 van A t/m W op losse zegels waarvan sommigen op briefstukje, met diverse typen smalle- en brede balk, gesloten buitenring of biffage, etc. w.o. van meerdere kleine hulppostkantoren, veel op lichtkleurige zegels en merendeels in uitgezochte kwaliteit (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1730 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, ruim 140 poststukken afgestempeld met vierkantstempels, merendeels van verschillende kantoren waarbij diverse mooie, betere en aangetekende ex. (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1731 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, stempels van postagenten aan de kade, aan boord, postagentschappen Singapore & Penang, scheepsstempels, pacquebot, etc. op losse zegels en 7 poststukken in insteekboek (Image)

Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1732 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, stempelverzameling type punt-, kleinrond-, vierkant-, naam (lang)- en haltestempels, grootrond-, kortebalk-, kortebalk met uur-, langebalk met nummer- en puntvlakvullingstempels, tevens wat diversen als bestelhuisstempels en postagenten, ook op enkele poststukken, op losse zegels w.o. veel mooie afdrukken, in Leuchtturm album (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1733 imageNEDERLANDS INDIË, dik insteekboek met honderden punt- en langebalkstempels, wb. div. pracht-afdrukken (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1734 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, verzameling kortebalkstempels (type KB, w.o. verschillende modellen) op ruim 185 kwalitatief goede poststukken, merendeels mooie afstempelingen waarbij op poststuk schaarse kantoren als Baleiselasa, Djokjakarta/Bandoeng, Kalianget, Kalibaroe, Kamal, Klampok, Kolonodale, Kotabaroe-Batanghari, Menes, Pajacombo, Pandeglang, Pladjoe, Pradjekan, Prambon, Ponorogo, Samarinda, Semarang-Karangtoeri, Soemobito, Tjilegon, etc. in album. Schaars materiaal in kwaliteit en maar weinig aangeboden (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1735 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, verzameling propaganda-, reclame-, machine- en frankeermachinestempels (´roodfrankeringen´) vanaf 1908 op 175 poststukken (w.o. veel op verzoek), wat losse zegels en knipsels, in Leuchtturm-album (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1736 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, verzameling van ruim 300 poststukken, daarnaast wat knipsels en losse zegels, met gevarieerde onderwerpen w.o. voorfila, censuurpost, Ned. Gezag stempels en veldpost 1946-49, alsmede Ned. Nieuw-Guinea, in 3 Leuchtturm-albums (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1737 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, verzameling van ruim 500 postwaardestukken, zoveel mogelijk gebruikt en ongebruikt verzameld, w.o.specimen (gedrukt en gestempeld), kleurnuances, wat varëteiten o.a. dikke, dunne of verschoven opdruk, enkele betere stempels, aangetekend, enz. in 3 Leuchtturm-albums (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1738 imageNED.- INDIË POSTHISTORIE, vierkantstempels, aardige verzameling, zonder zeldzame kantoren maar wel met veel mooie afdrukken w.o. Singkep en Stagen, van de grote kantoren diverse typen, op volgorde in insteekboek (Image)

Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1739 imageNED.- INDIË VIERKANTSTEMPELS, verzameling van A t/m W op losse zegels en enige knipsels, vnl. mooie en volledige afstempelingen w.o. Paloppo, Paree, Pare Pare, Sanoer, etc. in insteekboek (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1740 imageNED.- INDIË/INDONESIË, stempelverzameling type ZWP.25 = Bu.NL11 zonder en met segmentnummers van A t/m W uit 1947-ca. 1957 op losse zegels w.o. bijpostkantoren en kleine hulppostkantoren als Alabio, Baä, Geser, Pleihari, Rantau, Rantjah, Rappang, Soë, etc. en veel mooie afstempelingen, op alfabetische volgorde opgezet in insteekboek (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page