• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Map - Wereld continued...

OVERIGE LANDEN GEHELE WERELD continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1641 imageSIAM 1883-1900, o/* collectie op albumbladen met o.a. Mi.6, 1 Tical opt. type IV met certificaat (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1642 imageUSA 1851-1901, o/(*)/* collectie op albumbladen met zeer veel beter materiaal. Ondanks enkele bemerkingen, reprints, etc., een prachtige collectie met o.a. 1/2, 35, 83/88, 123/25, zie verder de fotocollage! (Image)

Est. EUR 2,000

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1643 imageUSA, DIENST en PORT 1879-1895, o/(*)/* verzameling op albumbladen, met o.a. 1/9, 10/14, 25/34, etc., hier en daar enkele bemerkingen desondanks een mooi kavel (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1644 imageWERELD, o/*, hoofdzakelijk betere nummers in 'vloeiboekjes', met o.a. Finland 11 gebr., Hongarije 1/6 gebr., Turkije 1/4, Venuzuela 23/27, Würtemberg 20 gebr., Zweden 5a gebr., etc., etc. Zeer hoge cataloguswaarde! (Image)

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1645 imageZUID AMERIKA, meest gebruikte oudere emissies van diverse landen (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1646 imageZUID AMERIKA 1856-1901, Argentinië met Buenos Aires, Bolivia, Chili, Columbia met Provincies, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela, o/(*)/* op albumbladen, enkele reprints en falsificaten, desondanks een prachtige verzameling met veel goede tot zeer goede nrs. waaronder veel gekeurd. Bezichtiging aanbevolen!! (Image)

Est. EUR 1,000

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM

Album - Nederland en O.G.D.

NEDERLAND
Lot Symbol Descrip Opening
1647 imagePRENTBRIEFKAARTEN, Scheveningen, 182 stuks waarbij veel mooie oude exemplaren (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1648 imagePUNTSTEMPELS, 400 stuks tussen nr.1-254, wb. aardige afdrukken (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1649 imagePUNTSTEMPELS tussen nr.1 en 257, waarbij div. hoger genoteerde nummers. De kwaliteit van fraai tot pracht (w.o. helaas tweede keus), cat.wrd. vlgs. inz. € 7600 (Image)

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1650 imagePUNT-, KLEIN- en GROOTROND, wat plaatfouten etc. in 2 insteekboekjes (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1651 imageKLEINRONDSTEMPELS A/Z, verzameling in 3 insteekboeken, in gevarieerde kwaliteit waarbij aardige afstempelingen (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1652 imageLANGEBALKSTEMPELS verzameling A/Z, in dik insteekboek (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1653 imageROMEINSE LANGEBALKSTEMPELS, 930 verschillende kantoren, wb. vele prachtafdrukken (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1654 imageKORTEBALKSTEMPELS, ruim 1700 stuks in 2 insteekboeken, wb. fraaie en prachtafdrukken (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1655 imagePOSTHISTORIE, 31 poststukken 1696-1965, merendeels oud w.o. uit buitenland naar Nederland, gefrankeerd met nr. 2, langebalk De Hauken/(Wieringen) 1922, expresse 1942, autopostkantoor, etc. in ringband (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1656 imagePOSTHISTORIE, 72 voorfilatelistische kwalitatief mooie brieven/briefomslagen 1700-1866 met diverse stempels als 3-stuiver H (1700), posthoornstempels van Amsterdam (16-3, 1789), Delft (K.16-7, 1779) en Gouda (K.16-14a, 1799), vele typen naamstempels w.o. met franco, diverse rondstempels w.o. luxe afdrukken, halfrond-franco, grenskantoor-, rayon-, departementsstempels, brieven uit buitenland naar Nederland en andersom, Na Posttijd (o.a. K.125d), portaanduidingen, 4 mooie schuitbrieven 1795-1847, etc. (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1657 imagePOSTHISTORIE, 44 poststukken w.o. voorfila met departementsstempels, naamstempels, etc. en gefrankeerd met nrs. 4 (3x), 5 (1x) en R-brief met nr. 41 etc., alsmede 23 oudere buitenlandse poststukken vnl. 1874-1901 naar Nederland, 2 stukken uit 1943-44 naar krijgsgevangenen in Japanse kampen, etc. (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1658 imagePOSTHISTORIE, 41 betere stukken 1762-1959 w.o. 14 dienstbriefkaarten met naam- en kleinrondstempels, mooie briefomslag uit Utrecht 1825 met twee verschillende naamstempels Utrecht, Hangend Haar- en Bontkraagfrankeringen, etc. (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1659 imagePOSTHISTORIE, verzameling van ca. 345 kwalitatief zeer frisse voorfila-brieven/briefomslagen, met diverse rondstempels w.o. uit K.29, 42/45, 47, 49a, 53a/57, franco K.33, enkele rayonstempels K.119, Exp.Moerdyk K.45, Schoonhoven K.16-22, 3-Stuiver, naamstempels K.27 en met Franco K.30Av, 31 en 29+30Av, departementsstempels, etc. met diverse portnotities en bestemmingen w.o. enkele buitenland in 2 ringbanden (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM
1660 imagePOSTHISTORIE, verzameling Vürtheim & Bontkraag bestaande uit 85 poststukken alsmede diverse losse zegels en zegels op knipsels, alle afgestempeld met buitenlandse stempels (of geschreven), w.o. bedoeld ter afstempeling van uit het buitenland ontvangen onafgestempeld gebleven post, roulettestempels en bestellersstempels uit België, rubberen vernietigingsstempels van België op 4 postpakketadreskaarten, Paquetbot uit het buitenland, naar Nederland gestuurde antwoord- en gewone (!) briefkaarten, etc. in 2 ringbanden. Interessant en veelal schaars materiaal! (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-13, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page