• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Los - Posthistorie continued...

NEDERLANDS-INDIË - POSTSTUKKEN VANAF EMISSIE 1864 continued...
Lot Symbol Descrip Opening
861 on cover imageVELDPOSTK.ATJEH blauw rondstempel op bk. G1b van 2-9-1876 naar Batavia 12-9 en op bk. G2 van 16-9-1879 naar Buitenzorg 25-9 (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
862 on cover imageNaamstempel SOEKA BOEMIE in kader in rood op bk. G2 waarop ´Na Posttijd´, via Tjiandjoer 11-2-1876 naar Batavia 14-2, alsmede kleinrond Soekaboemi 12-2-1893 op met 2½c bijgefr. bk. G11 naar Launingen (D) (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
863 on cover imageBk. G4b, zwarte kleine opdruk ´5´, van Kedirie 14-9-1879 naar Soerabaja 15-9. De kaart is aan de onderzijde iets versleten, overigens prima. Opinie SvL: de opdruk ´kleine 5´ is authentiek (Image)

Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
864 on cover imageEnv. G1 (iets gevlekt) van Karanganjar 27-6-1881 naar Semarang 29-6 met superbe afdruk van het FOUTIEVE stempel 69 in plaats van het juiste 96. Slechts enkele poststukken bekend (SvL R) (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
865 on cover imageAls ´Dienst´-stuk aangemerkte briefomslag, maar niet door de postdienst als zodanig geaccepteerd, van een opvarende van het Zr.Ms. stoomschip ´Leeuwarden´ te Onrust (naamstempel) naar Batavia en daar met enkelvoudig port van 10 cent d.m.v. 2x 5c op 16-1-1883 belast. Naar de betekenis van het in rood gestempelde GIS in kader, waaronder in violet geschreven 16/1-83, kunnen we alleen maar gissen (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
866 on cover image7½ Cent knipsel uit bk. op env. (lichte vert. vouw) geplakt, lokaal verz. te Rau 6-11-1889. Het knipsel (lijkt zelfs al eerder heel licht te zijn afgestempeld, ook met 81) had niet gebruikt mogen worden, maar is dat wel en echt afgest. met puntstempel 81, en daarnaast is het 2½ cent te laag gefrankeerd. In meerdere opzichten curieus stuk (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
867 on cover imageEnv. G3 uit West-Sumatra van het fungerend hulppostkantoor Natal (rood naamstempel) via het hulppostkantoor Penjaboengan (zwart naamstempel in achthoekig kader + Franco) via Rau 16-15-1885 (blauw kleinrond met stempelfout 15 i.p.v. 12) met puntstempel 81 op het zegelbeeld, over Padang 18-12 en Marseille naar de geweermaker van Z.M. den Koning te Zutphen 27-1-1886 (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
868 on cover imageEnv. G5 van BAROS 13-8-1888 naar Siboga 14-8, met mooie afst. punt- en kleinrond (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
869 on cover imageEnv. G1 met keurige afst. kleinrond BAROS 19-4-1890 als Chinezenbrief naar Siboga (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
870 on cover imageBk. G5 van Edi 22-6-1883 (luxe!) over Ned-Ind-Penang 23-6 waar het routestempel via Brindisi werd afgest. naar ´sGravenhage 1-8 (SvL 250) (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
871 on cover imageBk. G1e (miniem scheurtje) van Kalianda 16-6-1886 via Teloekbetoeng 17-6 naar Batavia 20-6. Luxe afst. (SvL 300) (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
872 on cover imageBk. G1c van Moearadoea 16-6-1882 via Lahat 19-6, Palembang 22-6 en Batavia 27-6 naar Soerakarta 30-6. Mooie kaart met vijf verschillende kleinrondstempels w.o. het zeldzame Moearadoea (SvL 400) (Image)

Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
873 on cover imageDrukuitschot. Bk. G12 in formaat 15,6 x 8,8 cm en met driedubbele bedrukking (kaart heeft vouwen), alsmede dezelfde kaart in formaat 15,2 x 8,9 cm (vouwen) met doorhaling met potlood want afgekeurd. Curieus (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
874 on cover imageEnv. G8 bijgefr. met 2x 2c en 2x 3c met stempelcombinatie puntstempel 1 + vierkant 31-3-1893 naar een Frau te Iserlohn 1-5. Mooi poststuk! (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
875 on cover imageEnv. gefr. met 10c Hangend Haar en 5c Cijfer van Buitenzorg 28-6-1898 aangetekend naar Amsterdam, daar voorzien van R-strookje en 10c Hangend Haar op 27-7-1898 doorgez. naar Keulen 28-7 en vandaar weer naar Alf 29-7. Aardige combinatie van Indische en Nederlandse Hangend Haar (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
876 on cover imageEnv. G8 van het veldpostkantoor Segli 27-9-1898 via de N.I.Postagent Penang 29-9 naar Hooge Zwaluwe 23-10, doorgez. naar ´sGravenhage 24-10. Twee mooie afst. van het vierkantstempel (SvL 150) (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
877 on cover imageBk. G12z-2 linksonder particulier bijgedrukt met ´Hotel du Pavillon/Samarang/Dir: J.M. Gantvoort.´ van Semarang 12-6-1899 naar Nijmegen 10-7 (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
878 on cover imageBestemmingen. Iets minder mooie env. gefr. met 10c nr. 31f (zonder trema) en 15c nr. 33 van Soekaboemi 4-10-1901 over Weltevreden 4-10 dat tevens per abuis ´2e VERZ´ op de az. stempelde, via Aden 3-11 naar Somali Coast, ´réexpédié´ (doorgezonden) over Suez naar Londen (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
879 on cover imagePrentbk. met mengfrankering nrs. 19 en 46 van Moearadjawa 2-6-1906 rechtstreeks van Borneo via de N.I.Agent Singapore 11-6 naar Londen (SvL 225) (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
880 on cover imageDubbele Duitse Bk. van Leipzig 29-8-1906 via de N.I.Agent Singapore 22-9 naar een officier te Siak 26-9 en via Batavia 1-10 verder naar Magelang. Mooie afst. van het zeldzame vierkantstempel (SvL 350) (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page