• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Los - Posthistorie continued...

NEDERLANDS-INDIË- STEMPELS OP LOSSE ZEGELS continued...
Lot Symbol Descrip Opening
841 o imageVierkant TANAH GROGOT op 1 gld Buiten Bezit nr. 97. Prachtex. met luxe afst. Tevens op 20c BB nr. 92 (mist hoektandje) (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
842 o imageVolledige afstempelingen van de haltestempels GROEDJOEGAN in blauw op nr. 46 in paar, TJONDRO. in blauw op nr. 46 en het tot op heden onbekende SOEMARI in ovaal in violet op nr. 41 (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
843 o imageLangebalk van spoorwegpostkantoren SPKT.B. op 10c resp. SPKT C. op 12½c. Prachtex. met goede afdrukken van deze zeldzame stempels (SvL RR resp. R) (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
844 o imageLangebalk BATAVIA/MAIL met datum 1-12-1934 op 40c Kreisler, verschenen begin 1934. Prachtex. met wat gevlekte afst. maar zeer zeldzaam op zegel (SvL RR). Ons is nog 1 ander ex. uit 1934 bekend (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
NEDERLANDS-INDIË - VOORFILATELIE
Lot Symbol Descrip Opening
845 on cover imageVOC. Prima afdruk 6-Stuiverstempel WdB.1b op cpl. brief van een ´Liefhebbende Vader Adrianus van der Geugten´ te Amsterdam 15-10-1788 naar ´Waarde Zoon Gerardus´, ordinaris clerck in Compagnies dienst te Batavia, wellicht met de pakketboot ´Faam´, vertrokken op 22-12-1788 vanuit Texel, op 2-6-1789 te Batavia aangekomen. De brief meldt dat de heer Speet op het schip ´Christofforus Columbus´ een pakje met ´nouvelles´ voor de zoon meeneemt. Vroeg gebruik VOC-stempel! Fine strike of the VOC 6 Stuiver postmark on a complete letter from a father in Amsterdam 15 Oct 1788 to a son at Batavia. The letter mentions of a package for the son, brought by Mr Speet sailing on by the ´Christofforus Columbus´. Early usage of VOC postmark! (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
846 on cover imageVOC. Iets gevlekt 6-Stuiverstempel op frisse cpl. brief (miniem scheurtje door openen) van Amsterdam 29-4-1792 mogelijk pas met de pakketboot ´Kraai´ (vertrek 30-9 uit Texel) naar Batavia en wellicht daar eerst op 24-7-1793 beantwoord (dit schip verbleef in Batavia van 27-3-1793 tot 1-8-1793). Somewhat smudged VOC 6 Stuiver postmark on complete letter from Amsterdam 29 April 1792 to Batavia, perhaps by VOC packet boat ´Kraai´ (= Crow), probably answered on 24 July 1793 (the Crow stayed at Batavia from 27 Mch 1793 until 1 Aug 1793) (Image)

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
847 on cover imageVOC. Luxe afdruk 6-Stuiverstempel WdB.1g op zeer frisse, cpl. brief (origineel) van Amsterdam 27-6-1793 met de pakketboot ´Lugtbol´ naar F.L. Briant, weesmeester te Batavia. Superb VOC 6 Stuiver postmark on very clean complete letter from Amsterdam 27 June 1793 by packet boat ´Lugtbol´ (= Balloon) to Batavia (Image)

Est. EUR 750

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
848 on cover imageVOC. Prima afdruk 6-Stuiverstempel WdB.1g op zeer frisse, cpl. brief (duplicaat) van Amsterdam 22-3-1793 met de pakketboot ´Lugtbol´ naar F.L. Briant, koopman en eerste suppoost etc. te Batavia. Fine VOC 6 Stuiver postmark on very clean complete letter from Amsterdam 22 Mch 1793 by packet boat ´Lugtbol´ (= Balloon) to Batavia (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
849 on cover imageVOC. Luxe afdruk 6-Stuiverstempel (WdB.1a) op wat minder mooie briefomslag ca. 1794 verzonden met de pakketboot ´Maria Louisa´ naar Batavia. Cert. ´NVPH, 1998´ en attest ´Vleeming, 2017´. Superb strike of the VOC 6 Stuiver postmark on a slightly damaged letter-wrapper ca. 1794 by the Packet Boat ´Maria Louisa´ to Batavia (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
850 on cover imageTussenbestuur 1808-1816. Prachtige afdruk in zwart van een VOC 5-stuiverstempel WdB.5a op binnenlandse brief (kwetsbaar papier) van 24-10-1807 naar E. Tieman, luitenant ter zee op het schip ´Rusthoff´, op de rede van Grissee, ontvangen op 5-11-1807, beantwoord 7-11-1807. Zeldzame brief uit de periode tussen het einde van de VOC en het Franse tussenbestuur (Daendels). Wonderful strike of the rare VOC 5 Stuiver postmark in black on a letter sent inland to the ship ´Rusthoff´ on the roadstead at Grissee, received 5 Nov 1807 (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
851 on cover imageTussenbestuur 1808-1816. Mooi bewaard gebleven officieel document uit Batavia 3-4-1816, opgesteld door notaris M.J. Piepers, voorzien van luxe afdruk van een fiscaalstempel met tekst ENGLISH-EAST-INDIA-COMPANY-JAVA van 12:Srs (12 stuivers) (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
852 on cover imagePREANGER. Drie prachtige afdrukken van het ovaalstempel ´Preanger/Regentschn/Ongefrankeerd´ (WdB.249c) in rood op vouwbrieven naar Batavia uit Tjanjor (= Tjiandjoer, 1833), Ardjawinangoen (1840) en Kadipaten (1840). Port 30 cent. Dit stempel met de naam van de residentie is hoogst waarschijnlijk in Tjiandjoer gebruikt (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
NEDERLANDS-INDIË - POSTSTUKKEN VANAF EMISSIE 1864
Lot Symbol Descrip Opening
853 on cover imageComplete, iets door inktvraat aangetaste vouwbrief te Amboina geschreven op 3-9-1867 waarop 10 cent nr. 1 (rechtsonder iets aangesneden, overigens goed gerand) met prachtige afdruk halfrond-franco AMBOINA 5-9-1867, met rechtsboven nog een sublieme afstempeling, naar de directie van het Parapattan Wezengesticht te Batavia, op 22-9 doorgezonden naar Buitenzorg. Mogelijk tot nu toe enig bekende brief met nr. 1 waarop halfrond-franco Amboina (zie: Voerman in NMPh okt. 1994: alleen op losse zegel bekend). Complete letter (some ink corrosion) bearing 10 cent no. 1 (slightly cut into the lower corner right, otherwise fine) cancelled with the half-round post-paid postmark of AMBOINA 5 Sep 1867, on the right another superb strike, sent to the board of the Orphanage at Batavia, re-directed to Buitenzorg. Could be the only cover bearing no. 1 cancelled with this postmark (article by Voerman in Dutch magazine Philatelie, Oct 1994: only recorded on a few single stamps). Cert. ´Van Dieten, 2019´ (Image)

Est. EUR 750

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
854 on cover image20 Cent nr. 12A en 50 cent nr. 15A op zeer frisse oranjegele envelop van Soerabaija 9-3-1873 met de Franse mail naar Nurnberg (D) 19-4. Dit is brief nr. 200 ontvangen op 19 April 73 uit de correspondentie. Brief nr. 183 is afgebeeld in Filatelie van maart 2018, blz. 142 afb. 1. Correct met 70 cent gefrankeerd. Brieven voor de UPU naar andere landen dan Nederland zijn schaars tot zeldzaam! (Image)

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
855 on cover imageHalfrond-franco MAKASSAR op 10c en 50c (beide zegels iets roest) op brief van 19-7-1873 via Marseille (routest.) naar Amsterdam 8-9 (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
856 on cover image10 Cent nr. 9C en 50 cent nr. 15B op frisse, gele envelop (az. met afzendernaam bedrukt) van Batavia 10-4-1875 over Marseille naar Amsterdam 15-5. Juist tarief van 1870 tot 1 mei 1876 (zie: NITAR p.98/99) (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
857 on cover imageRode Kruis. Zeer zeldzaam etiket ´Gefrankeerd en/verzonden door/het + in N.I.´ van Batavia 21-5-1875 met de stoomboot ´Conrad´ rechtstreeks naar Nederland, van Den Helder 7-7 naar Amsterdam 7-7. Een zegel van 20 cent is uit de envelop geknipt en op die plaats is een zegel nu met plakker bevestigd (waarom€). Desondanks een zeer bijzonder poststuk! (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
858 on cover image20 Cent nr. 12C en 50 cent nr. 15C op iets minder mooie env. van Batavia 13-1-1877 over Londen 15-2 naar Greenock 16-2 in Schotland, met portstempel 11½ in rood. Juist briefport van 70 cent (zie: Filatelie maart 2018, p.144) dat slechts een paar maanden heeft gegolden tot de toetreding tot de UPU (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
859 on cover image15 Cent nr. 11C in paar op fris couvert van Madioen 11-7-1877 via Brindisi naar Altenburg. Mogelijk wist de afzender nog niet het juiste, nieuwe tarief, dat sedert 1 mei 1877 (toetreding UPU) 25 cent bedroeg. Mooi poststuk! (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
860 on cover image25 Cent nr. 13D op env. van TIMOR 15-4-1879 (luxe puntstempel 65) over Napels 1-6 naar Tondern (D) 5-6 (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page