• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Los - Posthistorie continued...

OVERIGE POSTSTUKKEN VANAF EMISSIE 1864 continued...
Lot Symbol Descrip Opening
781 on cover imageZeer zeldzaam censuurstempel INTERNEERINGSDEPOT/HARDERWIJK/CENSUUR geplaatst in het ´Depot voor buitenlanders´, waarnaar deze verhuiskaart uit Gouda 31-8-1920 via Luik 1-9 is verstuurd. Dit kamp herbergde ´lastige elementen´ die mogelijk een risico inhielden voor de veiligheid van het land wegens communistische sympathieën. Zie: ´Een zaak van landsbelang´, Dehé & Simons (PHS 31, 2014), blz. 102 en daarin afgebeeld (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
782 on cover imageKoninklijk Huis. Prachtig, zeer fris couvert van de Lectrice der Koningin mej. M.A. van Overzee (az. 5 mooie lakzegels) van 22 gram, portvrij met aangegeven waarde van fl. 325 verzonden van Apeldoorn (Het Loo) 16-8-1906 naar Mij. v/h Guy de Coral & Co. in foto-artikelen te Amsterdam 16-8. Het recht van 20 cent is met 2x 10c voldaan. Tevens ongebruikt bijgedrukt couvert G9 van Guy de Coral. Zeldzaam poststuk! (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
783 on cover imageKoninklijk Huis. Couvert van de Rekenplichtig-Secretaris van H.M. de Koningin (az. 5 mooie lakzegels) van 25 gram, portvrij met aangegeven waarde van fl. 200 verzonden van ´sGravenhage 15-7-1926 naar het Hoofdbestuur der Ver. ´de Nederlandsche Padvinders´ te Eindhoven. Het recht is met 20c Veth voldaan. Op deze wijze een zeldzame enkelfrankering! (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
784 on cover imageEnv. met 5 cent ongeperforeerd nr. 82 in prachtpaar van Tiel 10-7-1923 naar Delft, daar op 11-7 met 2x 10c beport want ´Men dacht aanvankelijk dat het briefkaartformulieren waren als postzegels gebezigd.´ Daarna ´De port à f 0.20 is na reclame terugbetaald. ´t Was een abuis...´. Afgebeeld en beschreven in HPN.A9-86 afb. 162 (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
785 on cover imageFirmacouvert van 27 gram met aangegeven waarde van fl. 200 gefr. met 15 cent luchtpost en 2x 40 cent Bontkraag per expresse van Hilversum 16-5-1923 naar Bergneustadt (D) 18-5. Met de luchtpostzegel erbij een aantrekkelijke frankering! (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
786 on cover imageComplete adreskaart (afz. in Aken) gefr. met 15c Bontkraag nr. 65 en Opruiming 1 gld op 17½c Bontkraag nr. 133C van Kerkrade 23-8-1924 over Emmerich 25-8 en Bazel 27-9 naar Zürich. De 1 gld is schaars op poststuk! (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
787 on cover imagePorto-Kontrollstempel ´Custos´ (bedoeld om diefstal van postzegels uit de bedrijfskas te voorkomen). Vier poststukken 1918-24 van de handelsfirma H.J. Boekholt te Groningen waarop ronde portcontrole stempels (merk Custos, gefabriceerd in Duisburg) zijn geplaatst door een medewerker ter bepaling van het te plakken portbedrag, waarna door een andere medewerker de postzegels zijn opgeplakt, overeenkomstig het getal dat de stempels aangeven. Afgebeeld is de envelop met een Custos-stempel 12½ met een zegel van 12½c. Tevens een zeshoekig model van 1 en 1½ op een kaart uit 1916 van de N.V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek te Amsterdam, met een zegel van 2½c. Info bijgesloten. Hoogst zelden aangeboden! (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
788 on cover imageBericht van Ontvangst (vert. vouw), waarop 15c Veth afgest. Enschede 21-2-1931, voor een brief verstuurd naar 's-Gravenhage op 1-4-1930. Schaars postaal document! (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
789 on cover image40 Cent LP4 als enkelfrankering op waardebrief (2 strookjes) van 12 gram, aangegeven waarde fl. 58 (= 116 goudfranken) van Eindhoven-Bosboomstraat 14-4-1937 via Duits spoorwegkantoor 16-4 naar Neutitschein in Tsjechoslowakije. Buitengemeen zeldzame enkelfrankering! (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
790 on cover imageEnv. (met originele inhoud) gefr. met 2½c en 10c van Driebergen 7-3-1941 naar Shanghai 4-4-1941, op 5-4 doorgezonden naar Hong Kong. Censuurstempels en stroken van Duitsland en Hong Kong (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
791 on cover imageVijf poststukken w.o. met bijzondere tekst, bv. postblad van Hoorn 6-8-1941 naar Noordwijk, afgest. ´sGravenhage, ´In badplaatsen leert men de onaangenaamste menschen van hun aangenaamste zijde kennen´ en een brief uit ´sGravenhage 12-3-1945 waarin een verslag van het bombardement van het Bezuidenhout op 3 maart ´... ook zooveel winkeliers zijn gedood, ze halen nog de slachtoffers onder de puinhoopen vandaan.Ik kan je wel vertellen, dat de geheele Wijk VII verdwenen is,....´ (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
792 on cover imagePostbuskaartje voor het jaar 1948 waarop Van Konijnenburg 1 gld in paar en 10 gld, afgest. Terneuzen 4-12-1947 (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
POSTWAARDESTUKKEN
Lot Symbol Descrip Opening
793 on cover imageLuchtpostblad van 80c zwart G26 met variëteit ´Gedeeltelijk weggevallen zwartdruk´. Ongebruikt prachtex. (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
794 on cover imageBinnenlandse bk. G12 bijgefr. met 10c nr. 21H van Heelsum (naamstempel) via Arnhem 27-12-1877 per landmail over Marseille (routestempel) naar Makassar, geen aankomststempel maar wel geschreven ´Ontvangen 14/2, beantw 18/3 1878´. HPN Tarieflijst E (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
795 on cover imageFotobriefkaarten met zwarte opdruk 5, complete, ongebruikte series Molens G285 (24x) en Landschappen G287 (12x). € 264 (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
796 on cover imageVhk. G25, de tweetalige 5 cent Van Krimpen, bedoeld voor het buitenland tot 1-4-1957, maar in dit geval op 22-2-1962 lokaal verzonden naar de Adm. PTT afd. Draadomroep, blijkbaar niet juist bezorgd en pas op 26-3-1962 doorgezonden naar de Hobbemakade, weer machinaal afgestempeld maar nu met andere vlag, door de plaatselijke telefoondienst op 27-3 afgestempeld. Een aanvankelijk foutief bezorgde verhuiskaart, en hoewel het juiste tarief 4 cent bedroeg, is deze kaart ECHT GEBRUIKT (dus geen verzamelaarspost). Deze zeldzame verhuiskaart is ook op deze wijze gebruikt een belangrijke aanwinst voor de postwaardestukkenverzamelaar! (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
797 on cover imageParticulier bedrukte bk. Internationale Tentoonstelling Amsterdam AMS1. Ongebruikte vrijwel prachtkaart (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
798 on cover imageParticulier bedrukte bk. van 2½c met aan schrijfzijde zwarte druk ´Groet uit Valkenburg´ met 3 afbeeldingen HTA13. Prachtkaart bijgefr. met 2½c van Valkenburg (L.) 22-10-1890 naar Saaz 24-10 (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
799 on cover imageParticulier bedrukte bk. van 5c met aan schrijfzijde zwartblauwe druk ´Hartelijke groeten uit Vaals, Holland´ met afbeeldingen HTD3. Vrijwel prachtkaart van Vaals 26-5-1890 naar Duisburg 27-5 (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
800 on cover imageParticulier bedrukte bk. Inhuldiging koningin Wilhelmina WIL7. Prachtkaart van Arnhem 27-12-1898 naar Freiburg (D) 28-12 (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page