• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Map - Nederland en O.G.D. continued...

NEDERLAND continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1921 imageEMISSIE 1852, 10 cent plaat IV, plaatreconstructie bestaande uit losse zegels en 1 paar waaraan 2 posities ontbreken (40, 85), merendeels prima tot breed gerande zegels waaronder enkele randstukken (Image) Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1922 imageEMISSIE 1852, 10 cent plaat VII, plaatreconstructie bestaande uit losse zegels waaraan 15 posities ontbreken, merendeels prima tot breed gerande zegels (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1923 imageEMISSIE 1852, 15 cent, 7 breed tot zeer breed gerande prachtexemplaren en 2 prachtparen van verschillende posities (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1924 imageEMISSIE 1852, 15 cent, 10 mooi tot zeer breed gerande prachtexemplaren van verschillende posities (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1925 imageEMISSIE 1852, 15 cent, 11 mooi tot zeer breed gerande prachtexemplaren van verschillende posities (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1926 imageEMISSIE 1852, 15 cent, 15 mooi tot zeer breed gerande prachtexemplaren van verschillende posities (Image) Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1927 imageEMISSIE 1852, 15 cent, 15 mooi tot zeer breed gerande prachtexemplaren van verschillende posities (Image) Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1928 imageEMISSIE 1852, 15 cent, 20 mooi tot zeer breed gerande prachtexemplaren van verschillende posities (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1929 imageEMISSIE 1852, 15 cent, 20 mooi tot zeer breed gerande prachtexemplaren van verschillende posities (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1930 imageEMISSIE 1852, 15 cent, 20 mooi tot zeer breed gerande prachtexemplaren van verschillende posities (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1931 imageEMISSIE 1852, 15 cent, 20 mooi tot zeer breed gerande prachtexemplaren van verschillende posities (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1932 image1852-1873, ongebruikt nr.1 (2), 2, 3, 5, 7 (6), 13, 13 in blok, 14 (roest), 15 (10), 16, 17, 17 in blok, 19 (2), 19 in blok, 20, 21 (2), 22 (2), 22 in blok, 23, 25, 26, 27 en 28 (2) op insteekbl. waarbij een viertal certificaten. Doorgaans nette kwaliteit en zeer hoge waarde! (Image) Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1933 image1876-1924, */** waarbij 30/33, 34/41, 48, 61 b/c, en enkele paren en blokken van vier, het geheel in doorgaans nette kwaliteit (Image) Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1934 image1907-1940, vnl. in blokken van vier waarin telkens 2 of 3 ex. postfris. Zeer hoge cat.wrd. (Image) Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1935 imageOPRUIMING 1921, 4c op 4½ cent nr.106 in 2 postfrisse halve vellen van 100, enkele gebruikte zegels (1 ex. met ´Specimen´) en 3 poststukken. Aardig studiemateriaal (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1936 imageLP12/13, 5 gebruikte series in nette kwaliteit, cat.wrd. € 1250 (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1937 imageLP12/13, 10 gebruikte series in nette kwaliteit, cat.wrd. € 2500 (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1938 imageLUCHTPOST, geheel gebruikte kleine voorraad, waarbij LP12/13 15x, cat.wrd. € 3860 (Image) Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
1939 imageFISCAALZEGELS, 5 bevrachtingsboekjes van goederenvervoer der binnenscheepvaart van het Ministerië van Verkeer en Waterstaat met zegels in de waarden van 10 cent t/m 50 gulden (Image) Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
NEDERLAND en O.G.D.
Lot Symbol Descrip Opening
1940 imageNEDERLAND en O.G.D., 3 aardige poststukken 1921-44 w.o. bundelbrief voor luchtpost naar Londen (16-4-1921) en Ned.- Indië, met 7½ cent beporte censuurbrief uit India (1939) (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page