• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Los - Posthistorie continued...

NEDERLANDS-INDIË - POSTSTUKKEN VANAF EMISSIE 1864 continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1501 on cover image7½ Cent briefkaarten G12 en 13 uit 1892 met gedrukt SPECIMEN (Image) Est. EUR 50

Currently...€50.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1502 on cover imageEnv. beport met 15c nr. P3 en 5c nr. P6-III, lokaal verzonden te Kotaradja 15-10-1896 (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1503 on cover image10 Cent met opdruk JAVA. in paar op kwitantie van Soerabaja 27-2-1909 (Image) Est. EUR 50

Currently...€50.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1504 on cover imagePrentbk. gefr. met 15c Veth aangetekend van Benkoelen 20-12-1910 naar Praag (23/1€) (Image) Est. EUR 50

Currently...€50.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1505 on cover imageBk. G14 geschreven te Anjerlor op 1-1-1904 afgest. in zwart met haltestempel ANJER-LOR naar Tjilegon (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1506 on cover image5 Cent A-kaart G18 van Malang 13-3-1913 naar Wageningen, op 16-4 doorgez. naar Deventer, vandaar op 17-4 naar een hotel in Leeuwarden. Schaarse kaart! € 225 cursief (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1507 on cover imageBk. G21 waarop superbe afst. kortebalk BENGKALIS op 3-6-1915 ´per Hollandsch boot!´ naar Schwetzingen (D) (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1508 on cover imageBk. van 5 cent waarop 2½ cent frankeerzegel als portzegel gebruikt te Djokjakarta 30-1-1922. Op az. geschreven ´Weledele Heer, Tot mijn spijt kan ik morgen niet op de les komen, Hoogachtend M. Soumokil´ (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1509 on cover imagePrentbk. geschreven te Djokjakarta, gefr. met 7½c afgest. kortebalk spoorwegpostkantoor SPKT C. (= traject Djokja-Batavia) 23-9-1924. Schaars (SvL 250) (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1510 on cover imageDubbele briefkaarten G38 machinaal afgest. Weltevreden 5-5-1826 naar Amsterdam en G43 van Batavia-/Centrum 8-5-1933 naar Haarlem en vandaar op 6-3-1933 retour 1-4-1933. Zeldzame kaart (ons slechts een paar verzonden ex. bekend) en schaarse kaart, € 275 cursief resp. € 40+ (Image) Est. EUR 100

Currently...€100.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1511 imageProefdrukken van de oranje luchtpostreclames type I, II en III (zie Geuzendam blz. 214) op drie stroken gekleurd papier. Uitgebreid certificaat Van der Vlist (2014). Zeldzaam! (Image) Est. EUR 150

Currently...€150.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1512 on cover imageKPM-naamstempel MERAK in zwartviolet op alle 7 zegels van de env. (az. beschadigd) uit Balikpapan, via Soerabaja 15-12-1935 naar Zwitserland (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1513 on cover imageEnv. gefr. met 2½c en 12½c Willem van Oranje van Polewali 22-12-1933 (klein kantoor op Celebes, SvL 200) naar Duitsland (Image) Est. EUR 50

Currently...€50.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1514 on cover imageEnv. gefr. met 7½c en 10c van Selat-/Pandjang 12-9-1938 (klein kantoor in de Riouw Archipel, SvL 175) per luchtpost naar Soerabaja 15-9 (Image) Est. EUR 50

Currently...€50.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1515 on cover imageTwee PTT-vensterenveloppen beplakt met 3x 2½c P24 te Blora 21-5-1938 resp. 1c P23 in blok van vier te Soerabaja 3-6-1940. Deze is uiterst zeldzaam! (Image) Est. EUR 100

Currently...€100.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1516 on cover imageSpeciaal Prins Bernhard en Spitfirefonds couvert met inhoud tussen 20-50 gram, dus met 10 cent te weinig gefrankeerd, van Soerabaja 5-5-1941 naar Meester Cornelis, te Batavia-/Centrum op 6-5-1941 waarop de opdrukportzegel 20 op 37½ cent (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1517 on cover imageGrootformaat gecensureerde env. van 120 gram gefr. met nrs. 199, 203, 283 (21x 1 ex. beschadigd) en 285 (3x), tezamen fl. 16,25 van Batavia 12-5-1941 ´By KNILM/Trans Tasman/PAA and onward airtransmission´ naar New York. Mooi poststuk voor de Konijnenburgverzamelaar! (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1518 on cover imageTwee langwerpige vensterenveloppen gefr. met 10c Van Konijnenburg afgest. Medan 3-3-1942 waarop vaag violet retourstempel (Bu. periode C, type niet gecatalogiseerd, envelop gehavend) resp. Medan 5-3-1942 met geschreven ´ret afz/onbekend/Medan´ (mogelijk zeer vage afdruk retourstempel op het venster). Vlak voor de bezetting! (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1519 on cover imageJap. Occ. postcard of 5 sen written at the Kramat Camp (Batavia) by parents on 2 Nov 1945 to a son in the Army, addressed Inter Island, Manila, showing black two-line cachet ´Unknown 19th Transport/Squadron´ and violet one-line cachet ´UNKNOWN N.I.W.O.E. MELBOURNE´ and returned to sender at Batavia-C. 7 May 1946. Most unusual and probably very rare (Image) Est. EUR 200

Currently...€200.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1520 on cover imageEnv. uit Loeboek Linggau (Zuid-Sumatra) via het Rode Kruis te Palembang naar Nederland, met op vz. rode, wat verschoven afst. POSTAGE/PAID 28(€)-10-1945 (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page