• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Los - Posthistorie continued...

OVERIGE POSTSTUKKEN VANAF EMISSIE 1864 continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1461 on cover imageOngebruikt formulier Model no. 60a, Juli 1905, zwarte druk op roze karton, voor de aanvraag van postwaarden w.o. postzegelboekjes in 6 soorten (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1462 on cover image10 Cent De Ruyterport op iets minder mooi bedrijfscouvert gefrankeerd met 5 cent fiscaalzegel van Maastricht 30-9-1908 naar Tilburg 1-10-1908 (Image) Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1463 on cover imageCouvert met aangegeven waarde van 400 francs waarop 2x 5c, 12½c en 15c Bontkraag van Amsterdam 6-8-1914 eerst via Londen 9-8, dan over Parijs 11-8 naar Winterthur 22-8. Blijkbaar is de verzendroute over Londen naar Parijs, wat te maken kan hebben met de op 28-7-1914 uitgebroken wereldoorlog. Interessante Bontkraagbrief in prachtkwaliteit met 2 verschillende Valeur-strookjes! (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1464 on cover imageTelegram. Envelop met Franstalig label met verklaring dat als gevolg van een storing in het telegrafisch netwerk een aantal telegrammen per post aangetekend en per expresse (Sofort zu öffnen) is verstuurd van Amsterdam 6-12-1915 naar Düsseldorf 8-12-1915. Iets gehavend, overigens spectaculair, o.a. met 5 gulden Jub. ´13 correct gefrankeerd stuk (info bijgesloten) (Image) Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1465 on cover imageEnv. geplakt geweest op strikt persoonlijk drukwerk (1c/50gr) van Amsterdam C.S. 21-11-1919 per expresse naar Haarlem, gefr. met 47 cent: 16 x 2 cent = 32 cent + expresserecht 15 cent. Zeer zeldzaam tarief! (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1466 on cover imagePostbuskaartje met 5 gulden Bontkraag voor het busrecht 4e kwartaal 1921, afgest. Amsterdam 22-9-1921 (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1467 on cover imageEnv. met portvrijdom-stempel gefr. met 2½c Jub. ´13 in paar en 7½c Bontkraag = 12½ cent (briefport) van een grenadier in de Legerplaats bij Zeist, op 30-3-1916 aangetekend naar Kopenhagen 7-4. Blijkbaar is het R-recht van 10 cent niet voldaan, maar juist wel het briefport, ondanks het portvrijdom-stempel. Curieus (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1468 on cover imagePrentbk. van afzender Jan naar iemand, poste restante te Amsterdam, op vz. voorzien van 4½ cent portzegel, afgest. Amsterdam/Poste Restante 5-12-1923 (Image) Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1469 on cover imageBk. gefr. met 2x 7½c Kind 1927 van Delft 16-4-1931 per expresse naar Eijsden 16-4. Tarief 5 cent briefkaartport + 10 cent expresserecht, blijkbaar is de afstand van Eijsden naar het Kasteel Oost meer dan een ½ uur gaans, dus moest de geadresseerde nog 23 cent afstandsport betalen. Eisden heeft een kasteel op minder dan een half uur gaans, terwijl Kasteel Oost in Valkenburg ligt, ca. 21 km van Eijsden. Interessante puzzel voor de liefhebber (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1470 on cover imagePrentbriefkaarten waarop merkwaardige (particuliere€) stempels Crayon in fraai kader (1924), Nationale Blindenzorg + Y (1942) en klein onherkenbaar ovaalstempel (1942). Puzzels voor de specialist (Image) Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1471 on cover imageModerne militaire verhuiskaart afgest. in rood met PORT BETAALD / VELDPOST UTRECHT en Veldpost 95 8-7-1982 (Haris, Libanon, Unifil) (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
POSTSTUKKEN TWEEDE WERELDOORLOG, INCL. AANLOOP EN NASLEEP
Lot Symbol Descrip Opening
1472 on cover imageVier interessante poststukken 1940-48 waarop strookjes m.b.t. verbroken of geen verbinding en door oorlogsomstandigheden vertraagd (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1473 on cover imageEnv. uit het Lager Watenstedt op 26-4-1944 aangetekend naar ´sHertogenbosch €-5-1944, notities op az. met potlood ´Geen gehoor´ en met pen ´Falls unbestelbar/an Absender zurück´ (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1474 on cover imageRode Kruis. Envelop uit Velp gefr. met 7½c ´per Roode Kruis´ afd. Rheden en Utrecht naar Utrecht, waar de brief ook machinaal werd afgest. op 10-10-1944 (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1475 on cover imageBk. G280 bijgefr. met 3c afgest. Amsterdam-Centraal Station 21-8-1945 (tekst op az. begint met: ´Wij hebben hier 5 helsche jaren achter den rug...´ en ´Wij hopen van gansche harte dat je en fam. voor dat Jappenongedierte gespaard zijn gebleven.´), hoopvol geadresseerd aan het ´laatste adres voor de bezetting... Palembang´. De Japanners hadden net gecapituleerd, overlevenden zaten nog in kampen. Er was nog geen verbinding met Indië, op de vz. in violet ´Niet toegelaten´ en ´RETOUR AFZENDER´. Interessant (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1476 on cover imageRondstempel Veldpost / Londen in violet op envelop van militair in Engeland naar een miss in Amsterdam. Dit stempel was in Londen (Sussex Gardens 47) in gebruik tussen 20-8-1945 en 1-8-1947 (Image) Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1477 on cover imageNaamstempel Veldpost-London in rozerood op zeer frisse envelop van militair in Engeland naar een militair in het militair kamp te Oirschot. Dit stempel was in Londen (Sussex Gardens 47) in gebruik tussen 20-8-1945 en 1-8-1947. Zeldzaam! (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
POSTWAARDESTUKKEN
Lot Symbol Descrip Opening
1478 on cover imageBk-formulier GI gefr. met 5 cent nr. 19D van Amsterdam 19-3-1875 over Brussel 19-3 naar Luik (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1479 on cover imageBk. G90b-I-z-1 in strook van tien met omslagbandje. Schaars! (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1480 on cover imageDubbele bk. G155-II, 12½ cent (sierkader type 2) op 5 cent Bontkraag, geschreven te Zandvoort, van Amsterdam 4-2-1922 naar Leipzig en vandaar met getypt bericht op 2-3-1922 retour. Schaars! (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page