• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Los - Posthistorie continued...

VOORFILATELIE continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1441 on cover imageMilitaria. Complete, frisse deels gedrukte brief van Den Haag 30-10-1798 naar een burger te Parijs met portnotitie en zeer mooie afst. ´Hollande/Troupes Foises´ (PEP2.M201) (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1442 on cover imageMilitaria. Don A.HOLLANDE/TROUPES Foises in rood (PEP2.M205) op frisse brief van Bergen op Zoom 10 floréal au 7 an (20-4-1799) naar een Citoyen te Parijs met op az. lakzegel en 24. in cirkel (Image) Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1443 on cover imageMilitaria. Army-Bag. Complete, zeer frisse brief (2 vellen papier met watermerk) geschreven te Schagen op 28-9-1799 naar een luitenant-kolonel van de Royal Artillery te Woolwich in Kent, met op de vz. een mooie afdruk van het ronde stempel ARMY-BAG met daarboven een kroon (PEP2.M245), gebruikt in het Ship-Letter-Office te Londen, port 1/6 (tarief voor een brief van de 3e gew. klasse), met op de az. een zwart en rood aankomststempel van 9-10-1799. Zeer zeldzame brief met interessante tekst van een Britse militair in Noord-Holland, waarvan slechts enkele exemplaren bewaard zijn gebleven. Crown/ARMY-BAG circular cachet, cancelled at the London Ship Letter Office, on complete, fresh letter written at Schagen, a Dutch small city south of Den Helder, written op 28 Sep 1799 (interesting text) and sent to a lieutenant colonel of the Royal Artillery at Woolwich, Kent. Very rare and only a few covers with Army-Bag cachets are recorded. Exhibition piece! (Image) Est. EUR 1,500

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1444 on cover imageMilitaria. BUREAU GÉNÉRAL./ARMÉE HOLLANDE. prachtige afdruk in rood (PEP2.M231) op zeer frisse brief met gedrukt briefhoofd van Alexandre Rousseau, Général de Brigade, geschreven 15 Brumaire an 14 = 6-11-1805, naar Général en Chef Michaux te Utrecht (Image) Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1445 on cover imageMilitaria. HOLLANDE/POSTES Foises in rood (PEP2.M235) op frisse briefomslag uit ´sGravenhage (of Arnhem) naar Parijs 22-3-1807. Zeldzaam stempel, waarvan maar enkele afdrukken bekend zijn (Image) Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1446 on cover imageBERGENOPZOOM/FRANCO (K.30Av) + BERG.OP.ZOOM (K.27) in rood op zeer frisse brief van 18-6-1828 naar ´sHertogenbosch, alsmede BERG.OP.ZOOM (K.27) op zeer frisse brief van Oud-Vossemeer (op eiland Tholen) 14-4-1828 naar Breda (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1447 on cover imageMilitaria. Complete brief geschreven in het Kamp bij Rijen op 19-7-1832 door een beminde zoon Venema aan zijn geliefde ouders (´... vreedzaam en rustig... een armoedig & ellendig leven leiden.´), en apart aan zijn broer Tonni, met op de vz. geschreven port 30 en een mooie afdruk van het rondstempel VELDPOST 1 (PEP2.M390) met datum 20 JULIJ, verzonden naar de familie te Sappemeer (Image) Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1448 on cover imageKruisband met complete, deels gedrukte inhoud in het Latijn van Liège 11-4-1834 via Ruremonde 11-4-1834 naar Heythuysen (Image) Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
OVERIGE POSTSTUKKEN VANAF EMISSIE 1864
Lot Symbol Descrip Opening
1449 on cover image10 Cent nr. 8IA op envelop (2 zijden geopend) van Dordrecht 22-8-1868 aangetekend via Wageningen 23-8 naar Renkum. De zegel is afgest. met het administratief bedoelde Aangeteekend in achthoekig kader, het R-recht is voldaan, de geadresseerde moet het briefport van 10 cent betalen (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1450 on cover image5 Cent port P1AA luxe afgest. met puntstempel 76 op deels gedrukte ´Waarschuwing´ aan erfgenamen om de successie te voldoen, van ´sHeer-Arendskerke (az. prachtige afdruk blauw naamstempel) over Middelburg 3-9-1870 naar Zoutelande (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1451 on cover imageBk. G3 bijgefr. met 3x 1c Rijkswapen (1 ex. mist hoektandje) van Middelburg 15-12-1875 naar Etterbeek bij Brussel 16-12 (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1452 on cover image5 Cent in kamtanding 12½ : 12 gr.g. nr. 19H (bovenste ex.) en in kamtanding 13½ : 13¼ gr.g. (overige 3 ex. w.o. paar) op env. (2 zijden geopend) van 19 gram, aangetekend van Montfort via Roermond 29-11-1878 naar Amsterdam 30-11. Zegels van dezelfde waarde in verschillende tandingen op één stuk zijn schaars! (Image) Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1453 on cover imageEnv. gefr. met 2c nr. 32 in paar, 2x 3c en 2x 7½c Hangend Haar, van Utrecht 13-2-1893 naar Bern 14-2-1893. Aantrekkelijke frankering! (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1454 on cover imageTelegram. Telegramcouvert (boven- en rechterzijde iets ingekort) gefr. volgens lokaal tarief met 3c Hangend Haar waarmee een telegram door een besteller van het postkantoor te Breda 19-8-1896 werd bezorgd te Ginneken, waar geen telegraafkantoor was gevestigd. Op de az. afst. Breda als op vz. en stempel Rijkstelegraaf Breda (die de 3 cent aan het postkantoor moest betalen, want de bezorging was ´Vrachtvrij per post´). Zeldzaam! (Image) Est. EUR 400

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1455 on cover imageTelegram. Telegramcouvert (gerepareerd) gefr. volgens lokaal tarief met 3c Bontkraag voor een telegram naar een poste restante adres (´Hauptpostlagernd´) te Groningen 22-7-1904. Op de az. afst. Groningen als op vz. en stempel Rijkstelegraaf Groningen (die de 3 cent aan het postkantoor voor de PR-service moest betalen). Zeldzaam! (Image) Est. EUR 400

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1456 on cover imageTelegram. Couvert van de Rijkstelegraaf voor een ´telegraphische postwissel´, portvrij en ongedateerd, naar een sergeant in de Nieuwe Kazerne, Gebouw B (in Harderwijk). Schaars stuk! (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1457 on cover imageUit Utrecht 2-8-1899 ongefrankeerd verzonden prentbk. met 3x 2½ cent P16 (w.o. 2x met lange breukstreep) beport en afgest. met kleinrond ´sH:Arendsk: 3-8-1899. Schaars! (Image) Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1458 on cover imageLokaal Moesman-couvert gefr. met 2x 1c nr. 31a en 1c nr. 51, de nrs. 31a op de laatste dag van de 19e eeuw ten onrechte niet meer geldig verklaard, op de eerste dag van de nieuwe eeuw met 2x 1c + 5c beport (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1459 on cover imageEnv. gefr. met 2x 2½c De Ruyter van Utrecht 17-6-1907 naar Amsterdam, daar op 17-6 met 10 cent beport omdat de De Ruyterzegels vanaf 1 juni niet meer frankeergeldig waren. De zegels hadden ook niet mogen worden afgestempeld (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1460 on cover imageBk. G53 van Amsterdam 1-10-1900 waarop kleinrond Vlissingen-Queenborough 1-10-1900 via Pretoria 31-10-1900 op zoek naar de geadresseerde, vanuit Machadodorp 7-5-1901 en een Returned Letter Office 11-5-1901 over Breda 28-6-1901 terug in Amsterdam 1-7-1901. Prachtige reis voor 5 cent (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page