• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Los - Nederland en O.G.D. continued...

EMISSIE 1852 - POSTSTUKKEN continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1261 on cover imageDORDRECHT B (EY.250) op 15 cent. Breed tot zeer breed gerand prachtex. op frisse, ongedateerde briefomslag van 22-2(-185€) naar Mr. Jhr. van Panhuys te Groningen 24-2. Ex Emanuele (Image) Est. EUR 200

Currently...€200.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1262 on cover imageGEERTRUIDENBERG C (EY.200) op 10 cent nr. 2l-Pl.VI-16. Breed tot zeer breed gerand prachtex. met superbe afst. op briefomslag (enkele vlekjes en scheurtjes) van 1-2-1861 naar een baron, tevens burgemeester van Zwolle 3-2-1861. Attest Vleeming (2016) (Image) Est. EUR 150

Currently...€150.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1263 on cover imageGOOR B (EY.175) op 15 cent. Prachtex. met bijzonder mooie afst. op frisse briefomslag van 9-11-1853 naar Amsterdam 10-11-1853 (Image) Est. EUR 300

Currently...€300.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1264 on cover image´sGRAVENHAGE B (EY.250) op 15 cent nr. 3a, pos. 60. Bijzonder mooi gerand prachtex. op envelop (az. 1 lakzegel weggeknipt) van 11-2-1852 aangetekend naar Roermond 13-2-1852, met op vz. stempel ´Aangeteekend´ in achthoekig kader en op az. geschreven ´10´ (Image) Est. EUR 500

Currently...€500.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1265 on cover imageGRONINGEN B klein (EY.100) op 15 cent nr. 3b. Normaal tot breed gerand prachtex. met volledige afst. op 1-3-1853 naar een voornaam advocaat te Amsterdam 2-3-1853 (Image) Est. EUR 200

Currently...€200.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1266 on cover imageHAARLEM C klein (EY.250) op 15 cent. Prachtex. met volledige afst. op zeer frisse, dichtgeplakte briefomslag van 8-3-1855 naar Assen €-3-1855 (Image) Est. EUR 200

Currently...€200.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1267 on cover imageHATTEM C (EY.175) op 10 cent nr. 2l-Pl.VI-82. Prachtex. met mooie afst. op gedrukte circulaire van 2-1-1861 uit Berghuizen bij Hattem (twee zonen zetten vaders papierfabriek voort), op 3-1-1861 naar papierhandelaren te Amsterdam 4-1-1861. Het jaarcijfer 6 ontbreekt in het stempel (Image) Est. EUR 300

Currently...€300.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1268 on cover imageHOORN A (EY.175 en 900) op 5 cent en 15 cent. Smal tot vol gerand resp. vol tot zeer breed gerande prachtex. elk afgest. op complete brief van 20 gram (= dubbel tarief) op 15-11-1855 geschreven te Boven Carspel, geadresseerd aan de directeur van het zendelinghuis te Rotterdam 16-11-1855 (Image) Est. EUR 400

Currently...€400.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1269 on cover imageMAASTRICHT B met kleine cijfers (EY.100) op 15 cent nr. 3b, pos. 100. Luxe hoekstuk met ideale afst. op zeer frisse briefomslag van 28-12-1852 naar Leiden 29-12-1852. Hoekstukken van de 15 cent zijn al zeldzaam, en zeker op brief! Schitterend poststuk! (Image) Est. EUR 1,000

Currently...€1,000.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1270 on cover imageMAASTRICHT C klein (EY.50 en 125) op 5 cent en 15 cent. Twee vol tot breed gerande prachtex. beide afgest. op briefomslag tussen 15-50 gram (wellicht was een aantal facturen d.m.v. kruistouwtje aangehecht, tarief voor meer dan 30 km = 20 cent, zie: HPN TAR-A-10) van bankier Jérome Janssens op 20-4-1860 naar bankier Vlaer & Kol te Utrecht 21-4-1860. Afgebeeld in EY. als afb. 37 (Image) Est. EUR 400

Currently...€400.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1271 on cover imageSNEEK C klein (EY.125) op 5 cent nr. 1k-Pl.III-68/69. Vrijwel prachtpaar, bijna geheel met een knip van elkaar gescheiden, met wat gevlekte afst. op ontoereikend gefr. briefomslag van 5-7-1860 ´pr. St. Boot via Lemmer 5 Julij 60´ naar Rotterdam 5-7-1860 (zeer snelle reis!), in onnavolgbaar handschrift geschreven ´ontoereikend´ en te betalen port ´10´, maar geen doorhaling van ´Franco´ in het stempel (Image) Est. EUR 150

Currently...€150.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1272 on cover imageWAALWIJK A (EY.200) op 10 cent nr. 2b-Pl.I-33/34. Vol tot breed gerand prachtpaar met twee volledige afst. op frisse, complete brief van ´25 wg´ = 25 gram is 2e gew. klasse, van 14-1(-1853) naar bankiers Vlaer & Kol te Utrecht 15-1. Uit de inhoud blijkt dat er acht facturen aan de brief waren vastgehecht (d.m.v. kruistouwtje), waardoor de brief van de 2e gew. klasse werd. Prachtige brief! Zie: Van Hussen blz. 31 afb. 28 (Image) Est. EUR 300

Currently...€300.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1273 on cover imageZUTPHEN C op 5 cent nr. 1k-Pl.III-82 op rouwcouvert van 2-7-1860 naar barones Van der Duijn te Velp 2-7-1860 , alsmede op 10 cent nr. 2j-Pl.V op aangetekend verzonden couvert van Vorden (az. naamstempel en geschreven R-recht ´10´) over Zutphen 30-7-1860 naar baron Van der Duijn te Vollenhoven (Image) Est. EUR 300

Currently...€300.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1274 on cover imageNaamstempel BEESTERZWAAG (EY.250) op 5 cent nr. 1o-Pl.V-39. Breed gerand prachtex. met duidelijke afst. op rouw-omslag naar Bergum (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1275 on cover imageNaamstempel BEILEN (EY.RR, niet vermeld op brief) op 5 cent nr. 1q-Pl.VI-87. Zeer fraai zegel (links en onder smal, overigens mooi gerand) met volledige afdruk op brief van Beilen 12-6-1863 naar Westerbork (Image) Est. EUR 100

Currently...€100.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1276 on cover imageNaamstempel DE LEEK (EY.RR) op 5 cent nr. 1a-Pl.I-28. Prachtex. met bijzonder mooie, scherpe afst. op zeer frisse briefomslag naar W.W.F. van Panhuijs ´op den huize Nijenoord´ te Leek. Op az. ook een prachtafdruk van het naamstempel. Ons slechts twee brieven bekend met dit naamstempel, waarvan deze de mooiste is., Tentoonstellingsstuk! Keur Van Dieten, ex De Veer, veiling 638 kavel 172 (Image) Est. EUR 1,500

Currently...€1,500.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1277 on cover imageNaamstempel GARDEREN in zwart (EY.R) op 5 cent nr. 1j-Pl.III-70. Prachtex. met volledige afst. (wat minder duidelijk, duidelijke afdruk op az.) op brief geschreven op 16-7-1858 aan de ´Tol op den voorthuizen dijk´, naar een opzichter bij de waterstaat te Appeldoren 17-7-1858 (Image) Est. EUR 75

Currently...€75.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1278 on cover imageNaamstempel GIESSENDAM (EY.500) op 5 cent nr. 1o-Pl.V-64. Prachtex. met mooie afst. op complete, frisse brief van 2-8-1862 naar Sliedrecht (Image) Est. EUR 200

Currently...€200.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1279 on cover imageNaamstempel GROENLO (EY.250) op 5 cent nr. 1b-Pl.I. Prima gerand prachtex. met mooie afst. op frisse brief van Grolsch 13-7-1852 naar Haaksbergen (Image) Est. EUR 100

Currently...€100.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1280 on cover imageNaamstempel HILLEGERSBERG (EY.R) op 5 cent nr. 1i-Pl.III. Vol tot breed gerand prachtex. met mooie, duidelijke afst. (op az. ook een afdruk) op vrij frisse briefomslag naar een scriba te ´Hilgonsberg´ (Image) Est. EUR 300

Currently...€300.00
Closing..Apr-15, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page