• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Los - Nederland en O.G.D. continued...

EMISSIE 1852 - HALFROND-FRANCOSTEMPELS OP LOSSE ZEGELS continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1201 o imageN.R.SPOORWEG (EY.125) op 10 cent nr. 2j-Pl.V. Normaal tot breed gerand prachtex. met volledige afst. (Image) Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1202 o imageN.R.SPOORWEG (EY.125) en FRANCO (K.33A) op 10 cent nr. 2j-Pl.V-67. Prachtex. op briefstukje waarop duidelijke en volledige afst. Afgebeeld in EY als afb. 195 (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1203 o imageN.R.SPOORWEG (EY.R) op 15 cent nr. 3c, pos. 84/85. Prachtpaar met fantastische, scherpe centrale afst. (jaarcijfer ontbreekt), met rechtsonder nog een gedeelte van het Franse grenskantoorstempel Valenciennes. Uitzonderlijk mooi aspect en uniek in deze kwaliteit! Ex Van Dieten, Clifford-Jones, De Peijper (Image) Est. EUR 1,750

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1204 o imageH.SPOORWEG (EY.125) op 10 cent nr. 2i-Pl.V-8/10. Onder en boven breed gerande strip van drie (zegel in de midden heeft speldenprik) waarop twee luxe afst. (Image) Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1205 o imageH.SPOORWEG (EY.125) op 10 cent. Normaal tot breed gerand prachtex. met ideale afst. waarin blokjes in plaats van dagcijfers (omgekeerd in het stempel geplaatst€) (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1206 o imageH:SPOORWEG (EY.250) op 5 cent nr. 1r-Pl.VI. Prachtex. met ideale afst. (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1207 o imageKAMP BIJ ZEIST C (EY.R.) met datum 6-8-1859 op 10 cent nr. 2i-Pl.V-32/33. Prachtpaar met duidelijke, centrale afdruk van dit gezochte stempel. Een pronkstuk voor elke verzamelaar van stempels op de prachtige eerste emissie! Zie overzicht J. Vellekoop in veilingcatalogus 607, blz. 84-85, stempelnummer V en Bakermans & Korver blz. 124, V. Ex Reed (Image) Est. EUR 750

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
EMISSIE 1852 - DIVERSE AFSTEMPELINGEN OP LOSSE ZEGELS
Lot Symbol Descrip Opening
1208 o imageFranco in kader in zwart, rood en blauw op de 5, 10 en 15 cent. De zegels zijn allemaal normaal tot zeer breed gerand. Deze serie van 9 is afgebeeld in EY als afb. 148 op blz. 164. € 1200 (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1209 o imageFranco in kader, verschillende lettertypen, op 4 zegels van 5 cent plaat III, pos. 6, 11, 12 en 48, alle prachtex. Zeldzaam op deze plaat (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1210 o imageFranco in kader waaronder met pen geschreven een onderstreept ´Octobre 1860´ op 10 cent 2n-Pl.VIII in prachtstrip van drie (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1211 o imageRondstempel, letters en cijfers met schreven, zonder jaartal en rozet (K.42). KAMPEN in rood met datum 12-4 op 5 cent. Prachtex. met vrijwel volledige afst. EY. tabel 7.1. Keur Okker. € 1000 (Image) Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1212 o imageRondstempel, schreefloze letters, recht jaartal (K.45) HEERLEN in zwart met datum 1-4-1860 op 10 cent plaat V, pos. 60 (fraaie zegel, heeft hor. vouw). Afgebeeld in EY. als afb. 158 op blz. 169. EY. tabel 7.4 (Image) Est. EUR 25

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1213 o imageRondstempel, schreefloze letters, recht jaartal (K.45) VLAARDINGEN in rood met datum 31-10-1855 waaroverheen halfrond-franco Vlaardingen A in zwart, op 5 cent plaat III, prachtex. op briefstukje. EY. tabel 7.4 (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1214 o imageAdministratief stempel AFGESCHREVEN/AMSTERDAM in ovaal (K.108) in zwart op 10 cent plaat VIII, pos. 88/89. Prachtpaar (van smal tot zeer breed gerand) met twee afdrukken, en ook een onleesbaar rood fragment van een ander stempel (mogelijk eveneens een ovaalstempel Afgeschreven). Waarschijnlijk uniek. Afgebeeld in EY. als afb. 162. EY. tabel 8. € 2000 (Image) Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1215 o imageAdministratief stempel ONTOEREIKEND (K.132a) in zwart op 10 cent plaat IX, pos. 31/32. Prachtpaar (van smal tot zeer breed gerand) met volledige afst. en tevens Franco in kader. EY. tabel 8. € 750 (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1216 o imageAdministratief stempel P.D. in zwart op 5 cent. Prachtex. met volledige afst. en tevens Franco in kader. EY. tabel 8. € 500 (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1217 o imageNaamstempel van het distributiekantoor TEXEL (gekapt departementsstempel, K.41) op 5 cent plaat III, pos. 44. Prachtex. met volledige afst. Afgebeeld in EY. als afb. 181. € 500 (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1218 o imageDubbelringstempel van het distributiekantoor YSSELSTEIN (K.41) op 5 cent plaat III, pos. 79. Prachtex. met bijna volledige afst. Uiterst zeldzaam. EY. tabel 10. € 1250 (Image) Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1219 o imageNaamstempel van het bestelhuis MILLIGEN (K.74) in combinatie met Franco in kader op 10 cent plaat V, pos. 3. Prachtex. (linkerrand onder iets smal, overigens vol gerand) op briefstukje waarop volledige afst. Afgebeeld in EY. als afb. 185. € 1250 (Image) Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM
1220 o imageFranco zonder kader van 18 x 4 mm in zwart, volledig op 15 cent (prachtig randstuk) (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-15, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page