• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Album - Nederland en O.G.D. continued...

NEDERLAND continued...
Lot Symbol Descrip Opening
841 imageSPOORWEGTRAJECTSTEMPELS (ZGN. BLOKSTEMPELS), enorme verzameling op losse zegels (w.o. op briefstukjes) van diverse emissies en waarden, ook van gelegenheids- en toeslagzegels, van de verschillende trajecten, typen, diverse nummers en/of letters, data, schaarse/zeldzame stempels, opgezet in kunststof Davo-insteekboek volgens Spoor en Post blz. 233-249 van Aalsmeer-Amsterdam t/m Zijpe-Burgh Haamstede. In deze verscheidenheid en omvang zelden aangeboden en ook moeilijk meer bijeen te brengen (Image) Est. EUR 1,000

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
842 imageBLOKKEN VAN VIER en zegels vanaf 1893 alsmede ook in andere eenheden, meest gebruikt w.o. met mooie en schaarse afstempelingen, in insteekboek (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
843 imagePERFINS, vrij omvangrijke collectie firmaperforaties op losse zegels van diverse emissies en waarden (ook van gelegenheidszegels en enkele weldadigheidszegels), alfabetisch gesorteerd van A t/m Z inclusief perforaties in de vorm van symbolen, testzegels in aantallen van Shirley Temple in blauw en Andreaskruis in blauw en rood, ook wat perfins van Ned.- Indië en Curaçao, en verder zegels met perfins op poststukken van Nederland (ca. 50) en Ned.- Indië (2), in insteekboek (Image) Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
844 imageCINDERELLA´S, omvangrijke en zeer gevarieerde collectie vanaf oud met etiketten w.o. sluitzegels (daaronder boeiende plaatjes en teksten, curieuze ex. uit de oorlogsjaren, enkele op poststuk), tevens van O.R. en enkele buitenland, herdenkingszegels los en in velletjes, TBC, sluitzegels van overheidsinstanties w.o. Koninklijk Huis, overzichtelijk in dik insteekboek. In deze omvang en variëteit zelden aangeboden! (Image) Est. EUR 750

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
845 imagePOSTSTUKKEN, ca. 65 betere ex. 1889-1949 w.o. met schaarse/zeldzame (nood)stempels, brandstempels, Aaltjesstempel, spoorwegbriefkaarten, Rebut, 1e dag De Ruyter 1907, etc. in poststukkenalbumpje (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
NEDERLAND en O.G.D.
Lot Symbol Descrip Opening
846 imageFISCAAL. Prachtige en zeer omvangrijke collectie Nederland en O.R. van allerlei soorten fiscaalzegels, gebruikt en ongebruikt, sommigen in aantallen, op knipsels (w.o. provinciale- en stedelijke belastingzegels), radiozegels in typen, etc. etc. waarbij zeer schaars en zeldzaam materiaal, tevens op document, alsmede kwitanties vanaf 1884, spaarzegels consumentenkrediet, etc. etc. in 2 insteekboeken. Een ware schatkamer voor de liefhebber en zelden in deze variëteit zo aangeboden (Image) Est. EUR 1,000

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
847 imageSCHEEPSPOST, uitgebreide verzameling op losse zegels, sommige op knipsel, van allerlei soorten scheepspostafstempelingen w.o. ovaal KWIM, vele typen routestempels, postagenten in allerlei typen, rechthoekige KWIM- en KNSM-stempels, paquebot, Posted on the High Seas, Berg en Dal dienst/Boven Suriname, scheepsstempels van buitenlandse maatschappijen, Nederlandse scheepsstempels op buitenlandse zegels, etc. Veel schaars materiaal, overzichtelijk opgezet in insteekboek (Image) Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
O.G.D.
Lot Symbol Descrip Opening
848 imageNED.- INDIË PUNTSTEMPELS, zeer uitgebreide collectie van de nummers 1 t/m 120 (excl. 74 en 114) op verschillende emissies en waarden (zelfde stempel maar op verschillende zegels) w.o. Hangend Haar 20 en 25 cent, port 1 en 2, puntstempels van vooral grotere kantoren in diverse typen, ook in blauw en violet, alles even mooi en in adembenemende kwaliteit. Een geweldige prachtkoop voor zowel de verzamelaar als detaillist! (Image) Est. EUR 1,500

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
849 imageNED.- INDIË VIERKANTSTEMPELS, zeer uitgebreide collectie van A t/m W inclusief Postagenten en Spoorwegen, op verschillende emissies en waarden (zelfde stempel maar op verschillende zegels), ook enkele buitenlandse zegels, allemaal in klemstrookje, w.o. schaarse en zeldzame typen en kantoren zoals Denpasar, Karimon, Kotabaroe, Moearadjawa, Pakanbaroe, Sampang, Sanoer, Seblat, Simpangawas, Singkep, Tanah Grogot, Agent Bat:Amsterdam, etc., diverse in blauw en violet, alles even mooi en in adembenemende kwaliteit. Een geweldige prachtkoop! (Image) Est. EUR 1,000

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
850 imageNED.- INDIË, 50 betere poststukken 1876-1949 met frankeringen, stempels (w.o. schaarse vierkant, naam- en langebalk), Veldpostk.Atjeh 1876, (nood)port, internering, etc. (Image) Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
851 imageCURAÇAO KORTEBALKSTEMPELS op div. emissies 1915-1948 incl. luchtpost en port, mooie collectie in prachtkwaliteit in insteekboek (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
852 imageSURINAME STEMPELS, omvangrijke en prachtige stempelverzameling op losse zegels van verschillende emissies en waarden vanaf 1873, waarin allerlei stempelmodellen (en subtypen) zoals punt, rond, kleinrond, vierkant, halte, scheepspost, kortebalk, KPS, rivierdienst, treinpost, administratief etc. Meerdere afstempelingen ook in violet. Tevens spaarblaadjes. Meest in mooie kwaliteit, in insteekboek (Image) Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM

Map - Nederland en O.G.D.

NEDERLAND
Lot Symbol Descrip Opening
853 imageHALTESTEMPELS, ruim 240 stempels gesorteerd van A t/m Z w.o. enige doubletten, merendeels op diverse waarden van emissie 1872, doch ook op enige andere klassieke emissies. Schaars materiaal op 2 insteekkaarten (Image) Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
854 imageGROOTRONDSTEMPELS van hulppostkantoren, selectie van 54 kantoren op losse zegels van verschillende emissies en waarden, waarvan div. in paren/strips/blokken en op briefstukjes, uitgekozen op kwaliteit en type zegel op 1 insteekkaart (Image) Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
855 imageGROOTRONDSTEMPELS van post-, bijpost- en stationspostkantoren (tevens Legerplaats bij Harskamp), selectie van 161 losse zegels van verschillende emissies en waarden, waarvan div. in paren/strips/blokken en op briefstukjes, uitgekozen op schoonheid, type zegel en/of datum (ook met datumfouten als kopstaande cijfers of maand, schrikkeljaar, etc.) op 3 insteekkaarten (Image) Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
856 imageJUBILEUM 1913 GROOTRONDSTEMPELS, schitterende verzameling van A t/m Z op ruim 300 losse zegels incl. enkele paren van 2½ cent t/m 5 gulden, verzameld op kantoornaam (post-, bijpost- en hulppostkantoren, ook veel kleine kantoren) en dat in luxe kwaliteit, op alfabetische volgorde gerangschikt op 6 bladen. Prachtig object om op te zetten en verder uit te breiden (Image) Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
857 imageJUBILEUM 1923 GROOTRONDSTEMPELS, 31 verschillende kantoren op 32 losse zegels (incl. 1 paar) van 2 cent t/m 1 gulden, meest mooie afstempelingen, op insteekkaart. Schaars tot zeldzaam op deze geliefde emissie! (Image) Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
858 imageJUBILEUM 1923 NAAMSTEMPELS, 42 afstempelingen, type zonder schreven, op losse zegels (incl. 2 paren) van 2 t/m 50 cent, meest mooie afstempelingen, op insteekkaart. Schaars tot zeldzaam op deze prachtige emissie! (Image) Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
859 imagePostbuskaartjes, ca. 75 ex. met frankeringen van Veth t/m Juliana Regina (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM
860 imageSPOORWEGTRAJECTSTEMPELS, kortebalk typenrader, van (zeer) zeldzame trajecten Harlingen-Stiens A, Nieuweschans-Harlingen V, Ooltgensplaat-Middelharnis IV, Goch-Boxtel A, Leeuwarden-Meppel C en Meppel-Leeuwarden I op 6 poststukken 1912-23 (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-14, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page