• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Diversen in dozen continued...

OVERIGE LANDEN GEHELE WERELD continued...
Lot Symbol Descrip Opening
2461 imageFRANKRIJK 1850-2000, o/*/** in 5 albums met beter materiaal o.a. Mi.245/46 in postfris hoekblok en blok 3 gebruikt, tevens Memel op albumbladen (Image) Est. EUR 300

Currently...€300.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2462 imageVERENIGD EUROPA 1949-2014, ongebruikt resp. postfrisse verzameling in 9 Davo albums en 2 insteekboeken inclusief meelopers, velletjes, boekjes, etc. Hoge catalogus en frankeergeldige waarde!, het geheel in 2 dozen (Image) Est. EUR 500

Currently...€500.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2463 NEDERLAND, */** in 19 albums/insteekboeken, doosje en map, met veel velletjes en 50-er jaren Est. EUR 100

Currently...€100.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2464 UNO 1951-1993, o/*/** verzameling in 7 albums/insteekboeken, alsmede brieven en Fdc's in doosje Est. EUR 100

Currently...€100.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2465 NEDERLAND, postfrisse verzameling tussen 1940-2006 in 4 Importa albums, los in doosje en PTT-mapjes 248 t/m 327, frankeergeldige waarde bedraagt € 600 Est. EUR 200

Currently...€200.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2466 GEHELE WERELD, o/*/** in 5 albums en 5 insteekboeken waarbij Franse en Engelse Koloniën, Spanje, Scandinavië, Vaticaan en Zwitserland Est. EUR 100

Currently...€100.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2467 imageZWITSERLAND 1862-2000, o/*/** in 11 albums/insteekboeken en op insteekbladen waarbij aardig klassiek o.a. 20/28 en 29/35, enkele blokken, ruim CHF.350 frankeergeldig materiaal, etc., etc. (Image) Est. EUR 100

Currently...€100.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2468 KANAALEILANDEN, o/*/** in 22 albums/insteekboeken en 2 mappen tot 2005 met veel Gutterpairs, alsmede enige brieven totaal in 2 verhuisdozen Est. EUR 200

Currently...€200.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2469 imageFINLAND, o/*/** in 5 albums/insteekboeken en 1 map (Image) Est. EUR 100

Currently...€100.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2470 MOTIEF, Treinen en Dieren, alsmede iets diversen in 1 album en 2 insteekboeken Est. EUR 100

Currently...€100.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2471 imageVERENIGD EUROPA 1956-1995, vrijwel geheel postfrisse en vrij aardig complete verzameling in 3 Davo albums (Image) Est. EUR 100

Currently...€100.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2472 imageIJSLAND 1873-2000, o/*/** in 4 Davo albums waarbij enkele aardige nrs. (Image) Est. EUR 100

Currently...€100.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2473 NEDERLAND 1993-2019, verzameling velletjes en Mooi Nederland, de frankeergeldige waarde bedraagt € 1140 Est. EUR 300

Currently...€300.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2474 imageDUITSLAND, AM-Post, Bizone en SBZ, o/*/** wb. goede typen, tandingen, uitgebreid 'Bauten', band- en netopdrukken en bij Sovjetzone eveneens veel variëteiten. Ideaal voor de speciaal-verzamelaar. Totaal in 6 insteekboeken en 1 map (Image) Est. EUR 200

Currently...€200.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2475 imageNEDERLAND 1906-2006, */** verzameling in 3 Importa banden waarbij voor € 515 frankeergeldig materiaal (Image) Est. EUR 300

Currently...€300.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2476 imageDUITSLAND, Duitse Rijk, Bund, Berlijn en DDR, o/*/**grote hoeveelheid in 10 albums en 10 insteekboeken waarbij goed Duitse Rijk, tevens aardig beginjaren Bund Berlijn en DDR, in 2 dozen (Image) Est. EUR 300

Currently...€300.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2477 imageWERELD, o/*/** in 20 insteekboeken/albums en doosje, w.o. aardig Duitse Rijk en België, tevens oude Wereldverzameling in 2 banden en mappen, het totaal in 2 dozen (Image) Est. EUR 200

Currently...€200.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2478 imageZWITSERLAND 1849-1990, o/* in 7 albums en insteekboek w.o. Zum.17II en 20 met cert. Rellstab, Pax-serie, blokken van vier, combinaties, Port en Dienst, alsmede grote hoeveelheid brieven en kaarten w.o. enkelfrankeringen, censuur, vluchten, etc. (Image) Est. EUR 300

Currently...€300.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2479 imageSCANDINAVIË, o/*/** in 16 albums/insteekboeken, diverse mappen en doosjes met veel jaarcollecties totaal in 2 verhuisdozen (Image) Est. EUR 200

Currently...€200.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2480 NEDERLAND 2003-2015, postfris in 9 albums/insteekboeken wb. Mooi Nederland en Prestigeboekjes 1 t/m 61. Het frankeergeldige gedeelte bedraagt € 2300 Est. EUR 500

Currently...€500.00
Closing..Apr-16, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page