• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Munten en Bankbiljetten continued...

OVERIGE LANDEN GEHELE WERELD continued...
Lot Symbol Descrip Opening
2281 imageNEDERLAND, 'Rembrandt in zilver' 50 penningen in Sterling zilver, in origineel ladekastje incl. bijhorende certificaten. Totaal ruim 2990 gram zilver (Image) Est. EUR 1,000

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2282 imageNEDERLAND, 'Leve Oranje'-penningen in zilver, totaal ruim 1,5 Kg. .999! in 2 originele cassettes incl. bijhorende certificaten (Image) Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2283 imageCHINA, Beijing 2008 'Silver High Relief Fuwa Commemorative Set' (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2284 imageGEHELE WERELD, waarbij zilver, crownformaat, koersgeld, etc., diverse aardige ex. aanwezig!! (Image) Est. EUR 400

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2285 imageDIVERSEN, verzameling Nederland op jaartal waarbij zilver, alsmede kleine verzameling buitenland met zilver (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2286 imageEURO, hoofdzakelijk Nederland jaarsets, proofsets, etc., etc. (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2287 DIVERSEN, waarbij Nederlands zilver, buitenland met enkele zilveren ex., jaarsets, etc., etc. Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2288 imageDIVERSEN, leuke uitzoekdoos met hoofdzakelijk Nederland met veel zilver, gouden dukaat 1986, naslag 5 gulden .585, penningen, jaarsets, iets buitenland, etc., etc. (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM

Diversen in dozen

OVERIGE LANDEN GEHELE WERELD
Lot Symbol Descrip Opening
2289 PRENTBRIEFKAARTEN, Reclame, ca. 100 verzonden/niet verzonden meest vooroorlogse binnen- en buitenlandse ex. allemaal bedrukt met Nederlandse reclameboodschappen, variërend van serieus tot humoristisch, en wat diversen w.o. oude fotonegatieven Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2290 imageNEDERLAND, Tweeregelig Franco en Halfrond-afstempelingen op brieven, omslagen en drukwerken. Ruim 50 kwalitatief mooie stukken in doosje (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2291 NEDERLAND en O.G.D., ca. 40 aardige poststukken w.o. beport, ´Crewmail´ (naar scheepsbemanning), Uiverramp, gelegenheidsstempels, Rode Olifant, Onbekend Indische Adressen, Verkeer tijdelijk gestaakt (1962 naar Indonesië), etc. Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2292 PRENTBRIEFKAARTEN, 23 Oude ex. begin 1900 met postzegelafbeeldingen met landenvlaggen en postbodes Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2293 imagePRENTBRIEFKAARTEN, Scheepvaart, ca. 170 verzonden/niet verzonden meest Nederlandse ex. ook op/in Indië varend, veelal voor 1960, w.o. scheepvaartlijnen, passagiersschepen, interieurs van luxe oceaanstomers, marine, redding, veerdienst, etc. (Image) Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2294 EERSTE WERELDOORLOG, 53 poststukken uit Europa w.o. Nederland, veldpost, censuur, krijgsgevangenenpost, (administratieve) stempels, etc. Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2295 PRENTBRIEFKAARTEN, 40 Oude ex. rond 1900 met postzegelafbeeldingen w.o. met landenwapens Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2296 imageNEDERLAND PORT, ca. 100 gevarieerde beporte poststukken ca. 1900-1963 w.o. met bijzondere portbedragen, PTT-vensterenveloppen met inhoud, Postalia-stempels, formulieren voor antwoordstukken met portzegels, stempels als ´Gebruikte frankeerzegels ongeldig´, ´Briefkaart niet voldoend aan de bepalingen´, ´Nietig´ tevens ´Aan port onderworpen dienstbrief´, geweigerd, ovaalstempel ´Afeschreven´, etc. Interessant kavel voor de ware liefhebber! (Image) Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2297 NEDERLAND, ca. 40 beschreven FDC´s tussen 1953-1959 Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2298 imagePOSTHISTORIE Bergen op Zoom, ruim 175 poststukken vanaf ca. 1819 met vele stempeltypen, mooie firma-enveloppen, verhuiskaarten, aangetekend, expresse, censuur, inkomende post, onder BoZ vallende hulppostkantoren, prentbriefkaarten met postkantoor, etc. (Image) Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2299 WERELD, 52 aardige poststukken van diverse landen, merendeels vooroorlogs, w.o. beport, luchtpostaanduidingen, Winteralpenpost 1935, etc. Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM
2300 imageNEDERLAND, emissie 1852, 30 brieven met 5 en 10 cent gefrankeerd (Image) Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Apr-16, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page