• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Los - Posthistorie continued...

JAPANSE BEZETTING EN REPUBLIEK INDONESIË 1945-1949 continued...
Lot Symbol Descrip Opening
1321 og imageRepublik. Sumatra General. Three-line machine overprint ´Repoeblik/Indonesia/´ and new value with broad line through former country name on type Kreisler, applied in Pematangsiantar, nos. 0102-0107. Selection of 24 different stamps, unused or cancelled, some with Japanese occupation overprints as well (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1322 og imageRepublik. Sumatra General. Three-line machine overprint ´Repoeblik/Indonesia/´ and new value with two broad lines through former country name and the Queen´s portrait on 10 and 17½ cent type Van Konijnenburg, applied in Pematangsiantar, nos. 0108-0111. Selection of 13 different stamps incl. 1 pair, unused or cancelled, some with Japanese occupation and Republican overprints as well (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1323 og imageRepublik. Sumatra General. Two-line machine overprint ´Repoebelik/Indonesia´ and bar consisting of vertical lines on 10 cent Van Konijnenburg, applied in Padang, no. 0112/I with Japanese occupation overprints 88z/30v, unused. A very rare stamp! € 500+ (Image)

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1324 og imageRepublik. Sumatra General. Two-line machine overprint ´Repoebelik/Indonesia´ and bar consisting of vertical lines on 10 cent Van Konijnenburg, applied in Padang, no. 0112/I with Japanese occupation overprint 92z, unused. Scarce! € 180+ (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1325 og imageRepublik. Sumatra General. Two-line machine overprint ´Repoebelik/Indonesia´ on 10 cent Van Konijnenburg, applied in Padang, nos. 0114/I unused with Japanese occupation overprints 30v, 36v (Pajakombo cross, not listed), 87v and 92z, and genuinely used with 92z/20r and combination of Republican and Japanese overprints 351v/92z (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1326 og imageRepublik. Sumatra General. Emergency issue in connection with the currency inflation nos. 0139-0142 unused (ungummed issued), and € 2.50 imperforated in vertical pair no. 0142A with shifted black print (Image)

Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1327 o imageRepublik. Sumatra General. DENDA, straight-line mark in violet to indicate that normal postage stamps were used as postage dues, on 8 stamps with Japanese occupation and Republican overprints, and 1 postage due of 40 cent without overprint on piece with Japanese cancel (Medan€) 21.2.10 (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1328 on cover imageRepublik. Sumatra General. 2 Cent Change of address card type Kreisler with violet ORI overprint (= Oeang Republik Indonesia), violet framed Dai Ni Hon overprint and two postage paid marks, Bu.RS66, unused (Image)

Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1329 og imageRepublik. Miscellaneous. Some 65 stamps, unused and used, with several types of overprints, also few Japanese occupation stamps from other areas (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
NEDERLANDS NIEUW-GUINEA
Lot Symbol Descrip Opening
1330 on cover imageBk. G14 afgest. Batavia-Maos 1 6-12-1905 via Tjiandjoer 6-12 en Soerabaja 7-12 over Amboina 18-12 naar de ´Gewezen wd. assistent-resident van West-Nieuw-Guinea´ J.W. van Hille te Fakfak, met op az. raadselachtige tekst en ´ondertekend´ door ´Iemand die het Gouvernement nooit bestal.´ Wat steekt hier achter€ (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1331 on cover imageBestelhuisstempels van Agats (rond, rood, 22-5-1957), Kimaän (naam, zwart, 10-5-1957) en Wasior (naam, violet, 25-4-1957) op 3 enveloppen (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
INDONESIË
Lot Symbol Descrip Opening
1332 on cover imageAls drukwerk per luchtpost verz. env. waarop 20c Kind van 's-Gravenhage 19-12-1950 naar Medan, daar op 22-12 beport met 10 sen KPI.P-1-3. Schaars op poststuk! (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
CURAÇAO
Lot Symbol Descrip Opening
1333 on cover imageScheepspost. Prentbk. uit Venezuela afgest. met KWIM-ovaalstempel 6-10-1901 over Port of Spain 26-10 naar Amsterdam 18-11, alsmede prentbk. met 4c Lebeau afgest. met KNSM-stempel S.S. Simon Bolivar 15-12-1937 naar Santpoort (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1334 on cover imageInternering. Env. met rode afst. Interneeringskamp/Bonaire, linksonder hetzelfde stempel kopstaand en in violet afgedrukt, van Bonaire 29-12-1941 naar de Vice-consul van Argentinië in Willemstad 30-12, met rood censuurstempel 18. in cirkel en op az. over de flap Post/Censuur/Curacao. Zie: JB.H.7 en alleen in violet genoteerd. Schaars! (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
SURINAME
Lot Symbol Descrip Opening
1335 on cover imageTwee niet verzonden bk. G7 (1889) op de schrijfzijde voorzien van tekening (bedrukt€) met geschreven tekst ´Surinaamsche markt-vrouwen´ resp. ´Br.Ind. koelievrouw in Suriname´. Illustratief tijdsbeeld! (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1336 on cover imageDrie mooie, verzonden prentbriefkaarten uit 1912 van de spoorwegaanleg, de ´Stadt Paramaribo´ en uit Cayenne, Frans-Guiana, gefrankeerd met Hulpuitgifte nrs. 65/67 (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1337 on cover imageBk. G11 bijgefr. met hulpuitgfte 10c op 12½c nr. 29 (vrijwel prachtex.) van Albina 22-3-1905 over Paramaribo 25-3 via Havre naar Zierikzee en daar op 14-4 doorgez. naar Arnhem 14-4 (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
INTERNATIONALE LUCHTPOST
Lot Symbol Descrip Opening
1338 on cover imageVAN DER HOOP-VLUCHT. Env. gefr. met 2 x 5 Gulden Bontkraag en 20 cent Jubileum 1923, afgest. Vliegtocht/Nederland-Indië 1.X.24.8v (type met ster) naar batavia met op az. Weltevreden 24.11.24.2-3N. Tevens violette afst. 'COMITÉ VLIEGTOCHT NEDERLAND-INDIË/HEERENGRACHT 13-DEN HAAG' waarachter geschreven nummer 39. Prachtenvelop in alle opzichten. VH.B3A-IV € 1300 (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1339 on cover imageVAN DER HOOP-VLUCHT. Mooi couvert van Ederzeel gefr. met nrs.119/120 en voor het luchtrecht de 10 Gulden Bontkraag, 4 x keurig afgest. met 'Vliegtocht/Nederland-Indië' (type zonder ster), via Weltevreden 21-11-1924 naar Soerabaja 26-11. Op de az. de handtekeningen van de bemanning. VH.B3a-II € 1400 + (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
1340 on cover imageNederland. Koppenvlucht. Speciaal couvert gefr. met ongetande Bontkraag 5 en 10c, 10c Veth en ter voldoening van het luchtrecht 10 gulden Bontkraag, naar Weltevreden 10-10-1927. Prachtcouvert, afgebeeld in ´100 Jaar Philatelistenclub Rotterdam´ op p.49 (Image)

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page