• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

Los - Posthistorie continued...

NEDERLANDS-INDIË - POSTSTUKKEN VANAF EMISSIE 1864 continued...
Lot Symbol Descrip Opening
961 on cover imageBk. G72a van Boetje uit Meester Cornelis 14-11-1946 (violet noodstempel type Bu.9a) over Bataviacentrum 14-11 (Bu.X) per luchtpost naar Hans in Heemstede. Echt gebruikt behoort deze briefkaart tot de zeldzaamste van Indië (Ned. gezag) en wordt daarom ook maar zelden aangeboden! (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
962 on cover imageBk. G76b-z-1 (vochtvlek) met een curieuze opdruk ´5ct.´ in kader, volgens Bulterman misschien een proef. Door ons nog niet eerder gezien (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
963 on cover imageBk. G76a (drukmerk NIG-2477) met superbe afst. Tandjong-/Pandan 30-12-1947 (type PV2) naar Batavia-C. Echt gebruikt een zeldzame kaart en bovendien het vroegst bekende exemplaar! (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
964 on cover imagePb. G5a militair gebruikt met over het zegelbeeld een zelfgemaakt ´zegel´ met onder een kroon de letters ´OVW´ (waarmee de militair geen Oorlogs Vrijwilliger maar Orde Vrijwilliger bedoelt), via Veldpost-Batavia 6-9-1947 per luchtpost naar Nederland. De afzender, een sergeant, geeft fijntjes weer wat zijn mening is over de Republiek en de internationale Vuiligheidsraad (dus geen Veiligheidsraad) (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
965 on cover imageAntwoordkaart van 3½ cent uit de Japanse bezetting Bu.4a met 2c bijgefr. door P. Nasoetion geschreven op 23-12-1947, afgest. Bataviacentrum 31-12-1947 en locaal verz. Het tarief bedroeg 5 cent en deze kaart uit de bezetting is voor verzending geaccepteerd (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
966 on cover imageCpl. postwissel (fl. 55, huur voor december 1947) met 50c nr. 329 als enkelfrankering van bijpostkantoor Harmonieplein 12-12-1947 naar Batavia/Centrum 13-12, maar de uitbetaling is blijven liggen tot 15-1-1954 (az. div. stempels en Indonesisch zegel van 50s). Mooi poststuk! (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
967 on cover imageNoodstempels Bu. type Z van Dabo Singkep (8-2-1947, zw) Poeloe/Samboe (8-4-1947, zw, afgebeeld in Bu. op blz. 344), Tandjongbalai/Karimoen (13-7-1946, vio), Tandjong/Batoe (9-4-1946, vio, niet in Bu.), Tandjong/Pinang (13-9-1947, vio) (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
968 on cover imageBk. G78a van een Indonesiër op het eiland Noesakambangan (hij bericht geadresseerde dat het pakket goed is ontvangen) afgest. Tjilatjap/S1 4-9-1948 naar Gouda (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
969 on cover imageEnv. (vert. vouw) gefr. met drie knipsels uit briefkaarten van 3½c, niet voor frankering geaccepteerd, lokaal in Bandoeng op 15-12-1948 verzonden en beport met 5c + 10c = 15 cent, 2x het lokale briefport (zie: NITAR 106) (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
970 on cover imageLUCHTPOSTENVELOP VAN 10 GRAM WAAROP 35 CENT VAN KONIJNENBURG NR. 280 (INGAANDE 1-1-1946 NIET MEER GELDIG, TOCH GEACCEPTEERD, ZEGEL HEEFT HALF TANDJE) EN 4 CENT DANSER NR. 301 MET PENDOORHALING OVER LANDSNAAM (OOK NIET MEER GELDIG, WEL GEACCEPTEERD), ALSMEDE 1 CENT NR. 317, 40 CENT NR. 328 EN 40 CENT NR. 340, VAN TANAHGROGOT 2-2-1949 (ZEER LICHTE AFST.) OVER BALIKPAPAN 7-2 NAAR DE USA. OPMERKELIJKE (OPMAAK)FRANKERING VAN TOTAAL 120 CENT, HOEWEL JUISTE TARIEF 130 CENT BEDROEG (BRIEFPORT 20 CENT + LUCHTRECHT 55 CENT PER 5 GRAM, ZIE NITAR 485). ZEER BIJZONDER POSTSTUK EN NAAR ONZE MENING AUTHENTIEK. EX HARDJASUDARMA (Image)

Est. EUR 1,000

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
971 on cover imageEnv. gefr. met 5c en 10c afgest. met noodstempel MARBAU waaronder geschreven datum 28/3-49, naar het nabijgelegen Medan (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
972 on cover imagePostvolmacht waarop nrs. 253, 313 en 314, tezamen 100 cent, afgest. Soerabaja 13-1-1949. Het tarief bedroeg sedert 1909 50 cent en is op 1-10-1947 verdubbeld. Hoewel het formulier iets tropisch is en 2 perforatiegaten heeft, is het uiterst zeldzaam en hebben wij nog niet eerder gezien. Zie: NITAR 167 (een afbeelding konden wij niet geven) (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
JAPANSE BEZETTING EN REPUBLIEK INDONESIË 1945-1949
Lot Symbol Descrip Opening
973 on cover imageJava. Receipt of acknowledgement for money transfer by money order from Lemahabang 23.3.03 to Gombong 26.3.03 and further to Bandoeng 30.3.03 and the internal administration AFD.APT/A2 30.3.03. The form is in the colour pink and has the Dutch text on top ´VOORZIJDE X3 (bnl)´ and under the stamps of 10 sen (rate was 20c) ´RECHT VOOR NAVRAAG´ (= Fee for inquiry). This pre-war form is not recorded yet for usage during the Japanese occupation. Similar to Bu.RF19 (RRR). Wonderful item in very fine quality for every important collection of the Japanese occupation of the DEI. Cert. ´Van Dieten, 2019´ (Image)

Get Market Data for [Japan Collection]

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
974 on cover imageJava. Delivery house cancellations of TJILILIN (in blue, on 3½s postcard via Batoedjadjar 10.6.05), KOEDOE (in black on home-made official cover via Plosso 9.2.04) and SOEMBERMANDJING (in blue, on 3½s postcard via Toeren 16.7.05), all very fine strikes and type vNV.071 (all RR) (Image)

Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
975 (og) imageSumatra. Definitive issue. Perforated colour proof 40 cent violet-red, taken from a mini sheet of 10 stamps with large upper and lower margins, without gum. Not recorded for this value in the catalogue and Bessels (Kolff book, 2011, p.349). Also the 3½ cent no. 04pbd (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
976 (og) imageSumatra. Definitive issue. Perforated colour proof 50 cent ochre, taken from the mini sheet of 10 stamps with large upper and lower margins no. 11pba (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
977 o imageSumatra. Atjeh. Delivery house cancel type Yûbinsyo LAMNO (vNV.072, RR) on 10 cent Van Konijnenburg with Atjeh Star overprint, on piece (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
978 og imageSumatra. Atjeh. 2½ Cent Kreisler with brown-red Atjeh star overprint no. 111br-17b, unused. Signed APC. € 300 (Image)

Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
979 o imageSumatra. General Printings. 50 Cent Van Konijnenburg with violet handstamped T-overprint no. 913v-51k, cancelled Koetatjane. The only used stamp known and illustrated on page 311 of the Dai Nippon catalogue. € 520 (Image)

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
980 on cover imageSumatra. East Coast. 7½ Cent letter sheet without overprint Bu.S4 locally sent Pematang-/Siantar 17.8.18. Censor Bu.JC12a with 3. Illustrated in Bu. on p.13 (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM

Previous Page, Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page