• Login (enter your user name) and Password

    Please Login. You are NOT Logged in.

  • To see new sales and other StampAuctionNetwork news in your Facebook newsfeed then Like us on Facebook!

Login to Use StampAuctionNetwork.
New Member? Click "Register".

StampAuctionNetwork Extended Features

StampAuctionNetwork Channels


 
You are not logged in. Please Login so that we can determine your registration status with this firm. If you have never registered, please register by selecting [Membership.Register] and check the box for this auction firm if you want to bid with them. Then Login.
 

logo

van Dieten Stamp Auctions Sale - 643

Los - Nederland en O.G.D.

EMISSIE 1852 - ONGEBRUIKT
Lot Symbol Descrip Opening
1 (og) imageZwarte zegelafdruk van de goedgekeurde plaat I op dik, wit kartonpapier PC.9, pos. 10. Vrijwel pracht randstuk (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
2 (og) imagePC9, kleurproef van de goedgekeurde plaat I op dik wit kartonpapier, zonder watermerk en ongetand, pos.54-55/59-60, prachtblok van vier (Image)

Est. EUR 300

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
3 (og) imagePC10a, kleurproef van plaat III, pos.61-62, in de kleur flets grijsblauw, ongegomd pracht randpaar met drie watermerklijnen in de rand, cert. NVPH (2010). Hfl.2000 + (Image)

Est. EUR 500

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
4 (og) imagePC11g, kleuproef (1856) van de 10 cent plaat-V (pos.10) met duidelijk 'streepje op de wang', ongetand, met watermerk. Zeer breed gerand prachtex. met cert. Vleeming (2019), Hfl.600 + (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
5 og image5 CENT DONKERBLAUW PLAAT I POS.31 MET VELRAND, 10 CENT ROOD PLAAT X POS.46 OP DUN PAPIER MET VELRAND EN 15 CENT ORANJEGEEL POS.8, ALLE MET SPECIMEN HANDSTEMPELOPDRUK, LUXE SET MET VOLLE GOM EN CERTIFICAAT NED. BOND (2000), CAT.WRD. 7500 + (Image)

Est. EUR 3,000

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
6 og/nh image1b, plaat I pos.28-33-38, ongebruikte, verticale strip van drie met bovenvelrand, waarin pos.33 postfris, vol tot breedrandige prachtstrip met cert. Vleeming (2018) (Image)

Est. EUR 1,500

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
7 og image1n-Pl.IV-45, 5 cent lichtblauw, ongebruikt prachtex. met volle, originele gom. € 600 (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
8 (og) image1, 5 cent donkerblauw, ongebruikt prachtzegel zonder gom, zeer fris van kleur. € 300 (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
9 nh image2g, Plaat IV pos.68, postfris goed gerand prachtex. met cert. Vleeming (2013) € 2250 (Image)

Est. EUR 1,000

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
10 (og) image2, 10 cent rood, ongebruikt prachtzegel zonder gom, zeer fris van kleur. € 275 (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
11 nh image3b, 15 cent donkeroranje pos. 39, postfris prachtex. met cert. Muis (2006) € 4250 (Image)

Est. EUR 1,500

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
EMISSIE 1852 - GEPLAAT
Lot Symbol Descrip Opening
12 o image1c-Pl.I-76.Breed gerand pracht hoekstuk (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
13 o image1g-Pl.II-26. Prachtex. op verticaal geribd papier. Attest 'Lodder, 1983' (Image)

Est. EUR 100

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
14 o image1g-Pl.II-100. Breed gerand pracht hoekstuk met verticaal geribd papier (Image)

Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
15 o image1j-Pl.III-2-3/7-8. Zeer fraai blok van vier, met knip in rand tussen de rechter zegels, rechter bovenzegel rechts en boven wat smal gerand doch nergens aangesneden, het geheel als blok vernietigd met pen getrokken kruis. Aardig albumstuk (Image)

Est. EUR 200

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
16 o image1j-Pl.III-25. Breed gerand prachtex. (Image)

Est. EUR 25

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
17 o image1i-Pl.III-26/27. Zeer breed gerand prachtpaar (Image)

Est. EUR 50

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
18 o image1i-Pl.III-42/44. Breed gerande prachtstrip van drie (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
19 o image1i-Pl.III-43/45. Breed gerande prachtstrip van drie (Image)

Est. EUR 75

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM
20 o image1i-Pl.III-26 t/m 50. Rechter boven kwadrant van een complete plaatreconstructie van de 5 cent donkerblauw plaat III, bestaande uit losse, breed tot zeer breed gerande zegels, pos. 36 afgest. met Franco in kader (zeldzaam), het geheel zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit (Image)

Est. EUR 150

CLOSED
Closing..Mar-12, 11:59 PM

Next Page or Return to Table of Contents


StampAuctionCentral and StampAuctionNetwork are
Copyright © 1994-2019 Droege Computing Services, Inc.
All Rights Reserved.
Back to Top of Page